T (Tip / Type): "Z" -  Znanstveni projekt (Research project) / "S" - Stručni projekt (Expert project) / "TT" - Suradnja s gospodarstvo, Transfer tehnologije (Cooperation with the business sector, technology transfer)

PROJEKTI U TIJEKU / ONGOING PROJECTS

Naziv / NameSastavnica / UnitFond / GrantTrajanje / DurationT

Naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine / Commissions and Donors in Istria, Croatian Littoral and North Dalmatia from 1300 to 1800 - ET TIBI DABO

Odjel za povijest umjetnostiHrZZ20.03.2017. 20.03.2021.Z

ArchiWals: A digital archive to preserve the cultural and linguistic heritage of the Walser communities in Italy

Odjel za lingvistikuMIUR, Italy02/2017 01/2020Z

Smanjenje upotrebe pesticida / Pesticide Control and Reduction  - PESCAR

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuINTERREG CBC CRO-BA-ME01.03.2017. 31.08.2019.Z

Strengthening the capacities of the chambers and partners to help SMEs to engage in apprenticeship - CAPP4APP

RektoratERASMUS+ KA3 Z

Rana detekcija kožnog, sluzničkog i okularnog melanoma u područja granične suradnje
Early detection of skin, mucosal and ocular melanoma in cross-border area  - MELAdetec

Odjel za zdravstvene studijeINTEREG CBC CRO-BA-ME01.07.2017. 31.08.2019.Z

OBIlity for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS - MOBILITAS

Odjel za geografijuINTEREG MED01.09.2016. 28.02.2019.S

Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija

Odjel za lingvistikuHrZZ20.03.2017 19.03.2020.Z

Conditions, resources, enemies and biodiversity: Forces structuring marine communities of the shallow Adriatic Sea - COREBIO

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuHrZZ01.10.2014 30.09.2018Z

Ravni Kotari: urbanizacija i promjene krajolika u Sjevernoj Dalmaciji
Ravni Kotari: urbanization and Landscape Change in Northern Dalmatia

Odjel za arheologijuHrZZ20.03.2017 19.03.2020.Z

Relevantnost hermeneutičkog prosuđivanja / Relevance of hermeneutical Judgment

Odjel za filozofijuHrZZ01.03.2017. 01.03.2021.Z

Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu - SCOOL

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuHrZZ01.06.2015 31.05.2019Z

Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu(EASME2017 -Z

Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju

Odjel za informacijske znanostiMin. Kulture RH2014.-2017Z

Zostera Experimental Network - ZEN

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuUS National Science Foundation01.09.2013. 31.08.2017.Z

Arheologija jadranske brodogradnje i plovidbe Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring - ADRIAS

Odjel za arheologijuHrZZ01.06.2015. 31.05.2019.Z

Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS)

Odjel za lingvistikuLeverhulme Trust01.05.2014. 01.05.2017.Z

Psycho-social motivation associated with food choices and eating practices - EAT-MOT

Odjel za zdravstvene studijeCI&DETS01.06.2016. 31.12.2018.Z

Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in 20th Century - TransCultAA

Odjel za povijest umjetnostiHERA - JRP2016 - Z

Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isotope methods - REQUENCRIM

Odjel za geografijuHrrZZ01.09.2014. 31.08.2018.Z

Praćenje sadržaja i izvora teških metala u sedimentu, vodi, flori i fauni u obalnim boćatim jezerima u Fiesi (Slovenija) i Vranskom jezeru (Hrvatska): Intenzitet, povijest i podrijetlo

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuMZOS /TT

Prijedlog specifikacije proizvoda za zaštićenu oznaku izvornosti (Novigradska dagnja)

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuMinistrarstvo poljoprivrede22.07.2016. 22.07.2018.TT

Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti - STRAT

Odjel za sociologijuHrZZ01.03.2016. 28.02.,2019.Z

Procjena rizika kontaminacije crnih vina zadarske županije okratoksinom A

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuMinistarstvo Poljoprivrede - VIP05.11.2015. 05.11.2017.Z

Utjecaj nautičkog turizma i koncesioniranih sidrišta na morski okoliš u Zadarskoj županiji

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturuZadarska županija05.11.2015. 05.11.2017.Z

Tranzicija i tradicija u spilji Vlakno: Model prijelaza paleolitika u mezozoik na području Sjeverne Dalmacije - VLAKNO

Odjel za arheologijuHrZZ01.05.2015. 30.04.2018.Z

Dijalektološka i jezično povijesna istraživanja hrvatskog jezika

Odsjek za hrvatski jezik i književnostHrZZ01.05.2015. 30.04.2019.Z

Rooms to VET – Upskilling and Professionalization of tourism accommodation through training

Odjel za turizam i komunikacijske znanostiERASMUS+01.09.2015. 31.08.2017.Z

Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba doktora znanosti.

Odjel za etnologiju i antropologijuHrZZ2015 - 2017Z

Raspad Habsburške monarhije i transformacije na istočnom jadranskom prostoru (1917.-1923.) - JADRANSKE TRANSFORMACIJE

Odjel za povijestHrZZ15.05.2015. 14.05.2019.Z

Nastavničke emocije i strategije emocionalne regulacije: osobni i kontekstualni antecedenti i efekti na motivaciju, dobrobit i odnose sa studentima// “Teachers” emotion and emotion regulation strategies: personal and contextual antecedents and effects on motivation and well-being” – TEERS-ZDS

Odjel za psihologijuHrZZ01.09.2014. 31.08.2017Z

Izrada standarda zanimanja/klasifikacija uz unapređenje zdrastvenih studijskih programa.

Odjel za zdravstvene studijeSocijalni fond/S

Informacijska pismenost online – razvoj višejezičnih otvorenih obrazovnih resursa koji odražavaju multikulturne aspekte / Information Literacy Online – Developing Multilingual Open Educational Resources Reflecting Multicultural Aspects (ILO)

Odjel za informacijske znanostiERASMUS+ KA229.09.2016. 29.06.2019.Z

Digitalizacija i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom

Odjel za informacijske znanostiMinistarstvo kulture - Z

Četverojezična baza krškog nazivlja / Quadrilingual Infrastructure of Karstology Knowledge

Odjel za geografijuZajedničko povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije01.01.2016. 31.12.2017.Z