Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Kontakti / Djelatnici - CONTACT / EMPLOYEES

Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija / Centre for projects, science and technology transfer


Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar

Voditeljica Centra/Head of Centre

Irena Kozulić, dipl. oec.
T: +385 23 200 766
e-mail: ikozulic@unizd.hr
 

Koordinator za pripremu infrastrukturnih projekata

Tamara Glušić, prof.
T: +385 23 200 763
e-mail: tglusic@unizd.hr

 

Stručna suradnica

Anita Matek, mag. oec.
T: +385 23 200 705
e-mail: amatek@unizd.hr

 

Koordinator za pripremu projekata *(na porodiljnom dopustu)

Tea Bezjak, mag. pol.
T: +385 23 200 757
e-mail: tbezjak@unizd.hr

 

Koordinator za pripremu projekata

Ivana Vukša, mag. oec.
T: +385 23 200 774
e-mail: ivuksa@unizd.hr

 

Koordinator za provedbu projekata

Martin Zrilić, dipl. oec.
T: +385 23 200 773
e-mail: mzrilic@unizd.hr

 

Projektni menadžer, "STREAM i "TAKE IT SLOW"/Project Manager

Irena Dominiković Strmota, mag. oec.
T: + 385 23 200 771
e-mail: idominiko@unizd.hr

 

Projektni menadžer

Deni Ivanov, mag. turism. cult.
T: +385 23 200 776
e-mail: divanov@unizd.hr

 

Informatički tehničar u SMART CAMPUS-u/"EU-CONEXUS"

Mirna Erlić, mag.oec.
T: +385 23 200 768
e-mail: merlic1@unizd.hr

 

Pomoćnik informatičkog tehničara u SMART CAMPUS-u/"EU-CONEXUS"

David Bebić, struč. spec. oec.
T: +385 23 200 768
e-mail: dbebic@unizd.hr

 

Administrativni voditelj projekta "GUTTA"/Project Manager

Sabina Rako Juravić, struč. spec.
T: + 385 23 200 778
e-mail: srakojura@unizd.hr

 

Administrativni voditelj projekta "EU-CONEXUS RESEARCH FOR SOCIETY"/Project Manager

Marino Perović, mag. geogr.
T: +385 23 200 740
e-mail: mperovic@unizd.hr

 

Administrativni voditelj projekta "EU-CONEXUS"/Project Manager

Ana Knežević Čače, dipl. oec.
T: +385 23 200 775
e-mail: aknezevi4@unizd.hr

 

Administrativni voditelj projekata "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu" i "VODI ME"/Project Manager

Matea Matković, mag. oec.
T: +385 23 200 772
e-mail: mmatkovic@unizd.hr       

 

Administrativni voditelj projekta "Budi spreman i kompetentan!"

Tina Marin, mag. oec.
T: +385 23 200 767
e-mail: tmarin@unizd.hr

 

Administrativni voditelj projekata "EU-CONEXUS RESEARCH FOR SOCIETY"/Project Manager *(na porodiljnom dopustu)

Anamaria Mađerić, mag. oec.
T: +385 23 200 779
e-mail: amaderic@unizd.hr

 

Tehnički voditelj projekta "TAKE IT SLOW"

Katarina Kokić, mag. oec.
T: +385 23 200 618
e-mail: kkokic21@unizd.hr

 

Stručni suradnik istraživačkog vijeća/"EU-CONEXUS"

Katarina Dellavia, mag. praesc. educ.
T: +385 23 200 757
e-mail: kdellavia@unizd.hr

 

Stručni suradnik na projektu "I-MORE"

Jelena Grancarić-Milin, dipl. tur. kom.
T: +385 23 200 779
e-mail: jgrancari22@unizd.hr

 

Financijsko-tehnički asistent na projektu "Budi spreman i kompetentan!"

Suzana Šimunac, dipl. oec.
T: +385 23 200 767
e-mail: ssimunac22@unizd.hr