Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

O nama

Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija zamišljen je kao administrativna i logistička podrška djelatnicima Sveučilišta u Zadru kako bi se u sklopu različitih znanstvenih i stručnih aktivnosti koje provode rasteretili velikog dijela administrativnog posla, te se što kvalitetnije mogli baviti isključivo aktivnostima stručnog i znanstvenog karaktera. 

U takvoj organizaciji i provedbi poslova, Centar preuzima administrativni i logistički dio provedbe svake aktivnosti koja je zastupljena u jednakoj mjeri kao i stručni dio. Ovakav način rada pokazao se vrlo efikasnim rješenjem prema kojem se sveučilišni znanstveno-nastavni djelatnici skoro u potpunosti rasterećuju administrativno izuzetno zahtjevnog dijela posla. Centar je specijaliziran za različite vrste poslova u postupcima prijava na projektne natječaje, provođenja postupaka nabava, podnošenja financijskih izvještaja kontrolnim tijelima, ugovaranje poslova na tržištu rada, poslove praćenja namjenskog trošenja financijskih sredstava prilikom provedbe projektnih ili tržišnih aktivnosti te financijsku raspodjelu nakon odrađenih zadanih aktivnosti.

Centar izravno komunicira s različitim posredničkim tijelima koja distribuiraju financijska sredstva različitih izvora krajnjem korisniku. Tijekom višegodišnjeg rada ostvarena je  dobra suradnja sa Ministarstvima, znanstveno-istraživačkim institucijama u Republici Hrvatskoj, lokalnim zajednicama, županijskim javnim ustanovama, raznim udrugama, obrazovnim institucijama i ostalim domaćim i međunarodnim institucijama i partnerima iz različitih područja.  

Centar vodi podatke o znanstvenoj djelatnosti i produktivnosti na razini cijelog  Sveučilišta, odnosno cjelokupnu znanstvenu produktivnost svih znanstvenika Sveučilišta te raspolaže informacijama o broju objavljenih radova, broju citiranja svakog znanstvenika, a jednako tako kontinuirano radi na popularizaciji znanosti i znanstvenih aktivnosti. 

Najmanje izražena, ali veoma važna djelatnost Centra je transfer tehnologija. Naime, transfer tehnologija je i transfer znanja, kojim rezultati istraživanja akademske zajednice pridonose nastanku novih ili poboljšanju postojećih proizvoda i usluga za kojima postoji potreba na tržištu. Centar i u tom dijelu pomaže znanstvenicima u administrativnim poslovima vezanim za transfer tehnologija. 

Apliciranje na brojne natječaje, potpore, mjere, rad na tržištu i ostale izvore financiranja koji su dostupni, omogućuje Sveučilištu u Zadru stvaranje novih poslovnih partnerstava, nabavu raznovrsne opreme kojom se unaprjeđuje rad na Sveučilištu. Prihvaćanjem različitih izazova koje poslovi u Centru zahtijevaju stvaraju se nove prilike za rast i razvoj Sveučilišta u Zadru.