Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

TRANSFER TEHNOLOGIJA

Procedura ugovaranja rada na tržištu znanstveno istraživačkih i umjetničkih projekata, stručnih projekata, elaborata, ekspertiza i ostalih poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima

Transfer tehnologije je proces koji podrazumijeva pretvaranje rezultata istraživanja u nove ili unaprijeđene proizvode, usluge ili procese koji imaju određenu tržišnu vrijednost. Ministarstvo naglašava potrebu za poticanjem komercijalizacije rezultata istraživanja kako bi se unaprijedila kompetitivnost hrvatskoga gospodarstva te pridonijelo razvoju Hrvatske kao ekonomije znanja. Taj cilj prepoznat je i u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, Inovacijskoj strategiji i Strategiji pametne specijalizacije. U skladu s navedenim, Ministarstvo omogućava provođenje raznih mjera koje pridonose transferu tehnologije s javnih znanstvenih organizacija u gospodarstvo i društvo.

Dokumentacija potrebna za ugovaranje rada na tržištu, znanstveno-istraživačkih i umjetničikih projekata, stručnih projekata, elaborata, ekspertiza i ostalih poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima:

POSTUPKOVNIK

Prilozi:

Obrazac 1: Zahtjev za prijavu na nadmetanje

Obrazac 2: Izjava o raspoloživosti stručnjaka

Obrazac 3: Financijski plan izvršenja Ugovora

Obrazac 4: Rekapitulacija i raspodjela sredstava nakon izvršenja Ugovora