Odjel za psihologiju
Informacije

Diplomski - reformirani

Naziv studija

Diplomski studij psihologije
Trajanje studija Dvije godine (4 semestra)
Ukupan broj ECTS-a 120

Obrazovni i profesionalni ciljevi

Diplomski studij osposobljava studenta za samostalni rad psihologa.
Ovaj dio kurikuluma usmjerava studenta prema različitim područjima
primijenjene psihologije (školskoj, kliničkoj, industrijskoj/ organizacijskoj)
ili ga priprema za znanstveno-istraživački rad (poslijediplomski studij).

Uvjeti prijave

a) završen preddiplomski studij psihologije s prosječnom ocjenom
3.0 ili više


b) prijava na natječaj za upis na diplomski studij psihologije;
c) pozitivan ishod ulaznog interviewa


d) znanje engleskog jezika na razini Cambridge Advanced Level.


Kandidati sa srodnih studija iz inozemstva mogu također nastaviti
diplomski studij psihologije nakon pozitivne evaluacije njihova
preddiplomskog studija.

Završni ispit Izrada diplomske radnje

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja

Kontinuirana provjera znanja ili ocjenjivanje aktivnosti (kolokviji); pismeni
i usmeni ispiti; seminari
Dodijeljena kvalifikacija magistar psihologije
Plan studija

1. semestar

2. semestar

3. semestar

4. semestar