Odjel za psihologiju

Preddiplomski studij

KOLEGIJ

NASTAVNIK

SEMESTAR

SATNICA

ECTS

Uvod u razvojnu psihologiju

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Dr. sc. Ivana Macuka

II.

1P+1S

4

Dječja psihologija

Doc. dr. sc. Marina Nekić

III.

2P+1S+1V

5

Psihologija adolescencije

Doc. dr. sc. Marina Nekić

IV.

1P+1S

4

Razvojna psihologija odrasle dobi

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Dr. sc. Ivana Macuka

V.

1P+1S

3

Psihologija obitelji i roditeljstva (izborni kolegij)

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Dr. sc. Ivana Macuka

V.

1P+1S

3

Psihologija sterenja

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Dr. sc. Ivana Macuka

VI.

1P+2S

3


Diplomski studij

KOLEGIJ

NASTAVNIK

SEMESTAR

SATNICA

ECTS

Psihologija ljudske seksualnosti I. (izborni kolegij)

Doc. dr. sc. Marina Nekić

I. i III.

1P+1S

2

Uspješno starenje (izborni kolegij)

Doc. dr. sc. Marina Nekić

Dr. sc. Ivana Macuka

II.

1P+1V

2

Psihologija ljudske seksualnosti II. (izborni kolegij)

Doc. dr. sc. Marina Nekić

II. i IV.

1P+1S

2

Privrženost kroz životni vijek (izborni kolegij)

Doc. dr. sc. Marina Nekić

II. i IV.

1P+1S

2


DPPO


Zajedno s prof. dr. sc. Izabelom Sorić izvodi kolegij Kognitivni razvoj i učenje u sklopu Pedagoško-psihološko dopunskog obrazovanja.

Mentorstva

ZAVRŠNI RADOVI
 • Morić, A. (2010). Odnos neuroticizma i prepoznavanja emocionalno konotiranih fotografija. (komentorstvo)
 • Barbiš, M. (2012). Spolno ponašanje i stavovi o seksualnosti kod studenata.
 • Vrkić, S. (2012). Kompatibilnost karakteristika idealnog i aktualnog partnera u romantičnim vezama u kasnoj adolescenciji.
 • Uzelac, E. (2013). Podložnost vršnjačkom pritisku kod srednjoškolaca. (u izradi)
 • Pavin, L. (2013). Privrženost roditeljima, komunikacija o seksualnosti i seksualno ponašanje adolescenata. (u izradi)
 • Zubčić J. (2013). Socijalna podrška, prisnost u prijateljskim odnosima i usamljenost u ranoj adolescenciji. (u izradi)
DIPLOMSKI RADOVI
 • Jakelić, I. (2011). Sociodemografski i relacijski korelati prokreativnog identiteta mladih.
 • Morić, A. (2012). Privrženost, samostišavanje i neki aspekti seksualnostu u relaciji sa seksualnim samopoimanjem.
 • Findrik, S. (2012). Uloga dimenzija privrženosti i samootkrivanja u objašnjenju zadovoljstva u ljubavnim vezama.
 • Bošković, A. (2013). Povezanost nekih osobina ličnosti i seksualnog samopoimanja s bračnim zadovoljstvom. (u izradi)
 • Damjanović, J. (2013). Neke odrednice bračnog zadovoljstva parova u procesu potpomognute oplodnje. (u izradi)Izbornik