Studentski servis

Učlanjenje

Temeljem čl. 2. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine br. 96/18) članovi Studentskog servisa (izvođači) mogu biti:

 • Redoviti i/ili izvanredni studenti:
  - koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građani su RH,
  - koji su građani EU s prebivalištem
  u RH i studiraju na visokom učilištu izvan RH ili studenti na razmjeni za vrijeme studiranja u RH, a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
  U smislu ovog Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti.
 • Druge osobe:
  - osoba u postupku upisa na studij ili koje su završile studij na visokom učilištu u RH, a nemaju zasnovan radni odnos ili
  - građanin EU s prebivalištem u RH, koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, a nema zasnovan radni odnos.

Učlaniti se može samo OSOBNIM DOLASKOM.

Učlanjenje u studentski servis se obnavlja svaku novu akademsku godinu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Studentski servis, osobe su suglasne da Centar za studentski standard  njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Svi članovi Studentskog servisa moraju biti prijavljeni u obvezno zdravstveno osiguranje.
Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje klikom na sljedeći link  http://www.hzzo-net.hr/statos_OIB.htm
U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 
1. Studenti, hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH :
 • E-zapis o statusu studenta (e-Građani) ili uvjerenje/ potvrda  o statusu studenta/ice za tekuću akademsku godinu
 • osobni žiro račun  (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • dvije fotografije manjeg formata
 • OIB
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu
Napomena: E-zapis o statusu studenta možete preuzeti i putem Studomata (AAI korisnički račun).
 
2.Druga osoba, u postupku upisa na studij - maturant-  :
 • preslika svjedodžbe o završnom razredu srednje škole za tekuću školsku godinu
 • ispisana prijava za upis na fakultet na www.postani-student.hr
 • osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • dvije fotografije manjeg formata
 • OIB
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu
Maturanti/ce  ostvaruju pravo na obavljanje studentskog posla tri kalendarska mjeseca od završetka srednjoškolskog obrazovanja.
 
3.Druga osoba, koja je završila studij :
 • pravo na obavljanje studentskih poslova ostvaruje do kraja upisane tekuće akademske godine ili  3 mjeseca od završetka studija
 • status dokazuje potvrdom visokog učilišta o završetku studija
 • osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • OIB
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu

4.Studenti, hrvatski državljani s prebivalištem u RH koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH:

 • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik od strane sudskog tumača
 • osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • e-domovnica
 • dvije fotografije manjeg formata
 • OIB
 • ispunjenu pristupnicu za člana studentskog servisa i potpisanu izjavu
 

5. Students, foreign citizens who study in Croatia or they are on faculty in Croatia as exchange students (Erasmus, Erasmus+, etc.), need following documents to become member of Student service:

 • Certificate of study on Faculty in Croatia (on Croatian language) or certificate for student exchange (ERASMUS)
 • OIB  – personal identification number in Croatia (condition is the registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • Personal giro account – IBAN ( certificate of bank, contract signed with bank in Croatia) – condition is obtained Croatian personal identification number – OIB
 • Temporary residence in Croatia (registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • two small photographies

The student must have compulsory health insurance in Croatia or European Health Insurance Card – more details about compulsory health insurance on this link https://hzzo.hr/en/national-contact-point-ncp/health-insurance-republic-croatia

6. Za PRODUŽENJE ČLANSTVA u studentskom servisu Zadar potrebno je dostaviti na e-mail studentski.servis@unizd.hr :
 
   - E-zapis o statusu studenta ili uvjerenje/ potvrda  o statusu studenta/ice za tekuću akademsku godinu
   - ispunjenu i potpisanu pristupnicu za produženje članstva 
 
Promjena statusa
Studenti su dužni o bilo kakvim izmjenama vezanim uz status, diplomiranje, ispis sa studija, zasnivanje radnog odnosa, broju žiro računa, adresi, boravištu, prebivalištu, izmjeni kontakt podataka , OBAVIJESTITI STUDENTSKI SERVIS BEZ ODGAĐANJA.

 

Važno!

Kod učlanjenja maloljetne osobe roditelji / zakonski zastupnici djeteta moraju predati u studentski servis ovjerenu Izjavu od javnog bilježnika da su suglasni da dijete radi posredstvom Studentskog servisa.

Studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Studentski servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, i imati prijavljeno boravište.

Ugovor o obavljanju studentskog posla

Ugovor je moguće podignuti unaprijed od datuma izdavanja ugovora, unatrag nije moguće. 

Obračun zarade se vrši na obrascu Ugovor o obavljanju studentskog posla , koji prije fakturiranja mora biti ovjeren od strane poslodavca, studenta i posrednika. Nakon obavljenog posla poslodavac svojim potpisom i pečatom i student/ica svojim potpisom potvrđuju točnost podataka na ugovoru.

Poslodavac je dužan ovjeriti i dostaviti posredniku obrazac Ugovora odmah nakon izvršenog posla.  Ovjereni Ugovor se dostavlja u Studentski servis, gdje se izdaje račun.

Prilikom predaje ispunjenog ugovora , isti mora biti potpisan na 2 mjesta od strane izvođača (studenta/ice), te potpisan i ovjeren na 2 mjesta od strane naručitelja (poslodavca).

Isplate studenata

Isplate studenata članova servisa se vrše jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.


Zarade studenata

Zakon o porezu na dohodak   (NN 177/04, 73/08, 22/12, 143/14 i 115/16) i Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05, 157/14 i 10/17) propisuju da se uzdržavanim članom uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe, čiji primici, na koje se ne plaća porez na dohodak iz čl. 17. Zakona i drugi primici koji se u smislu zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze 15.000,00 kn godišnje, što za studenta znači:

Ukoliko tijekom godine zaradi više od 15.000,00 kn, student/ica se više ne smatra uzdržavanim članom obitelji i roditelj gubi pravo na korištenje studenta kao porezne olakšice kod obračuna plaće. Student/ica pri tome ne ostvaruje pravo na povrat poreza.
Važno!
Prema Pravilniku o porezu na dohodak rad učenika i studenata je neoporeziv do iznosa od 63.000,00 kn, a ukoliko učenik ili student tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine) ostvari viši iznos od 63.000,00 kn, onda nastaje obveza obustave i uplate  poreza na dohodak od drugog dohotka po stopi od 20% te prireza porezu na dohodak i to na razliku između neoporezivog iznosa i ostvarenog primitka.

Studenti koji ostvare drugi dohodak nemaju obvezu podnošenja porezne prijave. Porezna uprava će im izdati privremeno porezno rješenje i dostaviti na adresu prebivališta, najkasnije do 30. 06. tekuće godine.
Iznimno, ukoliko student ostvari drugi dohodak, a  ima prebivalište na području posebne državne skrbi, podnosi Poreznoj upravi Obrazac ZPP-DOH do 28.02.

Ukoliko student ostvari primitak preko drugih studentskih ili učeničkih udruga u RH, dužan je pismenim putem obavijestiti Centar za studentski standard Sveučilišta u Zadru, o visini isplaćenog primitka (NN 10/17, čl. 52. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak)