Studentski servis

Servisne informacije

Temeljem čl. 2. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine br. 96/18) članovi Studentskog servisa (izvođači) mogu biti:

 • Redoviti i/ili izvanredni studenti:
  - koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građani su RH,
  - koji su građani EU s prebivalištem
   u RH i studiraju na visokom učilištu izvan RH ili studenti na razmjeni za vrijeme studiranja u RH, a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
  U smislu ovog Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti.
 • Druge osobe:
  - osoba u postupku upisa na studij ili koje su završile studij na visokom učilištu u RH, a nemaju zasnovan radni odnos ili
  - građanin EU s prebivalištem u RH, koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, a nema zasnovan radni odnos.

Ugovor o obavljanju studentskog posla

Ugovor je moguće podignuti unaprijed od datuma izdavanja ugovora, unatrag nije moguće. 

Obračun zarade se vrši na obrascu Ugovor o obavljanju studentskog posla , koji prije fakturiranja mora biti ovjeren od strane poslodavca, studenta i posrednika. Nakon obavljenog posla poslodavac svojim potpisom i pečatom i student/ica svojim potpisom potvrđuju točnost podataka na ugovoru.

Poslodavac je dužan ovjeriti i dostaviti posredniku obrazac Ugovora odmah nakon izvršenog posla.  Ovjereni Ugovor se dostavlja u Studentski servis, gdje se izdaje račun.

Prilikom predaje ispunjenog ugovora , isti mora biti potpisan na 2 mjesta od strane izvođača (studenta/ice), te potpisan i ovjeren na 2 mjesta od strane naručitelja (poslodavca).

Isplate studenata

Isplate studenata članova servisa se vrše jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.

Zarade i limiti studenata/ica

Od 01.01.2024. studenti/ice koji ostvare primitke do 3.360 € godišnje smatraju se uzdržavanim članovima svojim roditeljima/uzdržavateljima sukladno članku 17. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne Novine br. 115/16…114/23).


Ukoliko učenik ili student tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine) ostvari viši iznos od 10.080,00 eur, onda nastaje obveza plaćanja  poreza na dohodak od i to na razliku između neoporezivog iznosa i ostvarenog primitka.

Iznos se sastoji od neoporezivog primitka od 3.360 € (čl. 6. stavak 1. r.br. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne Novine  br. 10/17…143/23) i godišnjeg osnovnog osobnog odbitka koji iznosi 6.720 €  (čl. 14. st 1. Zakona o porezu na dohodak – osnovni osobni odbitak 560 € x 12 mjeseci).

Studentski centar Sveučilišta u Zadru nije nadležan za tumačenje poreznih propisa već je nadležna Porezna uprava.