Studentski servis

ISSP-Informacijski sustav studentskih prava

U slučaju nepoznanica i pitanja u svezi studentskih prava, prava na obavljanje studentskih poslova i ispunjavanja uvjeta za podizanje Ugovora o obavljanju studentskog posla , molim Vas provjerite putem sljedeće poveznice https://issp.srce.hr/ .

Ako su podaci pogrešno evidentirani kontaktirajte matično visoko učilište.

Podatke o statusu svakog studenta u ISSP dostavlja visoko učilište studenta te slijedom navedenoga, samo uvidom u sustav ISSP utvrditi će se da li student ispunjava uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3.,4. i 5. Zakona.***