Department of Psychology
Informacije

Temeljni akti Odjela


Razvojna strategija Odjela za psihologiju
Na 241. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju, održanoj 16. siječnja 2017. Vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo Razvojnu strategiju Odjela za psihologiju (za razdoblje od 2017. do 2021. godine).
 
Akcijski plan Odjela za psihologiju 2016-2020
Na 241. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju, održanoj 16. siječnja 2017. Vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo Akcijski plan Odjela za psihologiju (za razdoblje od 2016. do 2020. godine).
 
Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete
 
Pravilnik o radu Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru
Na 341. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 7. lipnja 2023. prihvaćen je i usvojen Pravilnik o radu Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
 
Pravilnik o studijama i studiranju
 

Odluka o diplomskom radu studenata na diplomskom studiju

Odluka o završnom radu i završnom ispitu studenata na prijediplomskom studiju

Pravilnik o etičnosti u psihologijskim istraživanjima 
Na 257. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 13. ožujka 2018. prihvaćen je i usvojen Pravilnik o etičnosti u psihologijskim istraživanjima.
 
Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika Odjela za psihologiju - Odluka o stavljanju u "mirovanje" Pravilnika o nagrađivanju
Na 199. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 12. ožujka 2014. prihvaćen je i usvojen Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika Odjela za psihologiju.
 
Pravilnik o sufinanciranju aktivnosti studenata Odjela za psihologiju - Odluka o stavljanju u "mirovanje" Pravilnika o sufinanciranju
Na 242. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 10. veljače 2017. prihvaćen je i usvojen Pravilnik o sufinanciranju aktivnosti studenata Odjela za psihologiju.