Minimize

Helena_v.jpgDr. sc. Helena Peričić, red. prof. u trajnom zvanju

Matični broj znanstvenika: 180252

Odjel za kroatistiku

Sveučilište u Zadru

Obala Petra Krešimira IV 2, 23 000 Zadar

 

hpericic@gmail.com     

 

 

Životopis / Biography

 

Helena Peričić rođena je u Zadru gdje je završila redovitu osnovnu i osnovnu glazbenu školu. U istom gradu završava srednju školu 1980. a potom odlazi u Zagreb gdje na Filozofskom fakultetu upisuje studij komparativne književnosti i anglistike. Godine 1985. diplomira obranom rada Intelektualni roman: S. Bellow /Herzog/ i R. Marinković /Kiklop/ te iste godine na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu upisuje poslijediplomski studij „Teorija i povijest književnosti“. Magistrira 1989. obranom rada Recepcija Byronovih djela i ideja u hrvatskoj književnoj kritici. Doktorirala je 23. siječnja 1997. na Filozofskom fakultetu u Zadru obranivši disertaciju pod naslovom Posrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju 1914.-1940.

Tijekom studija surađivala je na Radio-Zagrebu i zagrebačkom Omladinskom radiju („101“), a nakon završenoga studija radila je u Zagrebu među ostalim i kao novinarka, službenica te profesorica engleskoga jezika. Od početka 1991. redovito je zaposlena kao znanstvena asistentica, od 1999. kao docentica, od 2005. kao izvanredna a od 2011. kao redovita profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost nekad Filozofskog fakulteta, potom Sveučilišta u Zadru. U prosincu 2016. izabrana je u trajno zvanje.

Objavila je desetak knjiga od kojih je pet znanstvenih odnosno stručnih: među njima je (srednjo)školski priručnik/udžbenik te sveučilišni udžbenik. Pored znanstvenih i stručnih radova dr. sc. Helena Peričić objavila je niz poblicističkih i književnih naslova. Surađivala je u zadarskim listovima Fokus i Narodni list (u kojem je tijekom Domovinskog rata bila kolumnist), u Vijencu, Zarezu, potom na Trećem programu Hrvatskoga radija te u raznim stručnim i znanstvenim časopisima.

Početkom devedesetih bila je jednom od pokretačica i urednika zadarskoga časopisa za književnost i umjetnost Glasje. Tijekom rata u Zadru uređivala je, vodila i pisala priloge za noćnu radio-emisiju o književnosti i kulturi pod naslovom Usprkos (Donat FM). Od 1994. desetak je godina bila mentoricom Studentskoga književnoga kluba u Zadru. Gostovala je po pozivu na više sveučilišta u inozemstvu (Češka, Austrija, Italija, SAD, Nizozemska, Poljska) a sudjelovala je i na više od sedamdeset domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te pozivana održati izlaganja na međunarodnim konferencijama u inozemstvu (Austrija, Italija, Grčka, Poljska itd.).


Helena Peričić dobitnica je Godišnje nagrade Zadarske županije za 2010. godinu za svoje književne i znanstvene rezultate te doprinose u promicanju hrvatske književnosti i kulture u inozemstvu.

Članica je Hrvatskoga centra P. E. N.-a, Hrvatskoga centra ITI – UNESCO, Hrvatskog centra UNIMA (Union Internationale de la Marionnette), Književnog kruga – Split, Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT) te Društva hrvatskih književnika (DHK).

Uredila je obljetničku monografiju 60 godina zadarskoga Odsjeka za hrvatski jezik i književnost (Sveučilište u Zadru, prosincu 2017.) te inicirala i bila predsjednicom Organizacijskoga i programskog odbora za održanje međunarodnoga znanstvenog skupa o djelu Ive Brešana koji je upriličen u Zadru u svibnju 2018. („Prvi Brešanov svibanj – Međunarodni znanstveni skup o djelu Ive Brešana: tekst i kontekst“, Sveučilište u Zadru, 18.-19. svibnja 2018.).

                                                                                                                         Svibanj 2019.

 

 

Gostovanja na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i u inozemstvu / Lecturing at call at

other universities in Croatia and abroad

Objavljeni znanstveni radovi i knjige / Research papers and books

Objavljeni stručni radovi i knjige / Expert papers and books

Objavljene knjige / Published books

Ostali tekstovi objavljeni u novinama i časopisima / Other texts published in papers and magazines

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima / Participating in scientific meetings and conferences