Odjel za arheologiju

Kontakti

 

PROČELNIK ODJELA ZA ARHEOLOGIJU:

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević


tel.: +385 23 200 756
fax.: +385 23 200 603
e-mail: dario.vujevic@gmail.com

ZAMJENICA PROČELNIKA:

izv. prof. dr. sc. Karla Gusar


tel.: +385 23 200 540
fax.: +385 23 200 603
e-mail: dario.vujevic@gmail.com

ADMINISTRATIVNI TAJNICI:

Ana Surać, spec. admin. publ.

e-mail: acalusic@unizd.hr

Krševan Markulin, mag.oec. (tajnik za studentska pitanja)

e-mail: kmarkulin@unizd.hr 

 

 

tel: +385 23 200 615
fax: +385 23 200 603

ERASMUS i ECTS koordinator: dr. sc. Kristina Horvat Oštrić, poslijedoktorand
                                             

 

 

CEEPUS koordinator: doc. dr. sc. Jure Šućur

 

tel.: +385 23 200 583
fax: +385 23 200 603
e-mail:
k.horvat.zd@gmail.com

 

tel.: +385 23 200 540
fax.: +385 23 200 603
e-mail: 
jsucur@gmail.com

PREDSTAVNIK STUDENATA ARHEOLOGIJE:

Ivan Mašković


email. maskovicivan@outlook.com

mob.: 0994900570


ZAMJENICA PREDSTAVNIKA STUDENATA ARHEOLOGIJE:

Nevenka Plazonić


email: smensinensi@gmail.com

mob.: 0955217397