Odjel za arheologiju

Srednjovjekovna arheologija


Katedra za srednjovjekovnu arheologiju proučava arheološku ostavštinu razdoblja od Velike seobe naroda do kasnoga srednjeg vijeka i ranoga novog vijeka. Srednjovjekovna arheologija može se izučavati u sklopu više kolegija kao što su npr. Arheologija seobe naroda, Bizant na istočnom Jadranu, Arheologija ranoga srednjeg vijeka, Nacionalna arheologija, Bjelobrdski kulturni kompleks i Opća slavenska arheologija, a u sklopu navedenih kolegija proučavaju se teme kao što su osnovna obilježja kasnoantičke i srednjovjekovne materijalne kulture i njihovih nositelja na prostoru Hrvatske i Europe, problematika etničkih struktura u kasnoantičkim provincijama na području Ilirika, barbarski narodi i njihovi prodori na prostore J-I Europe, ranosrednjovjekovne promjene u sastavu stanovništva uzrokovane dolaskom Slavena i Hrvata, materijalna ostavština novodoseljenog slavenskog stanovništva, starohrvatska materijalna kultura itd. Kao novost u odnosu na dosadašnji program studija treba spomenuti proučavanje materijalne ostavštine razvijenog i kasnog srednjeg vijeka te ranog novog vijeka. Uz predavanja i seminare, djelatnici katedre vode ili su vodili arheološka istraživanja važnih srednjovjekovnih lokaliteta među kojima se ističu Galovac-Crkvina, Nin-Sv. Križ, Podvršje-Glavčine i Pakoštane-Crkvina. Na svim navedenim istraživanjima aktivno su sudjelovali i studenti Odjela za koje se redovito organizira i terenska nastava na najvažnijim srednjovjekovnim lokalitetima u Hrvatskoj (Nin, Biograd, Vrana, Knin, Split, Sinj itd.).

Podvrsje.jpg

Na Katedri djeluju prof. dr. sc. Ante Uglešić (voditelj znanstvenog projekta "Arheologija seobe naroda na istočnom Jadranu") doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić, doc. dr. sc. Karla Gusar i asistenti dr. sc. Josipa Baraka i Jure Šućur, a kao gostujući nastavnik angažiran je i prof. dr. sc. Željko Tomičić, ravnatelj Instituta za arheologiju u Zagrebu. Na Katedri je predavao i jedan od najistaknutijih istraživača srednjovjekovnog razdoblja u Hrvatskoj dr. sc. Janko Belošević, prof. emeritus.