Odjel za arheologiju

doc. dr. sc. Vedrana Glavaš

 E-mail: vedrana.glavas@gmail.com ; vglavas@unizd.hr 

CROSBIhttp://bib.irb.hr/lista-radova?autor=326210 

Vedrana Glavaš rođena je u Rijeci, 25. ožujka 1984. Osnovnu i srednju školu (opća gimnazija) završila je u Senju. Godine 2002. upisuje studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje 2009. stječe titulu diplomiranog arheologa i profesora povijesti. Iste godine upisuje doktorski studij “Arheologija istočnog Jadrana“. Za vrijeme studija sudjelovala je na brojnim arheološkim istraživanjima vođenim od raznih institucija u Hrvatskoj: Arheološki muzej u Zadru: Asseria, TC Relja, Poljana pape Ivana Pavla II.; Centar za kulturu Vela Luka: Vela Spila; Arheološki muzej Istre: Monkodonja; Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru: Crno Vrilo, Privlaka-Škornica, Ljubač-Stojići, Tomašanci-Zdenci, Mala pećina u Kličevici, Burnum, Benkovac-Lastvine , Dugi otok - Vlakno. Godine 2009. zaposlena je u firmi Arheolog d.o.o. gdje je u funkciji voditelja i zamjenika voditelja radila na brojnim zaštitnim arheološkim istraživanjima Gornji Slatinik-Palež, Glogovica-Medvođe; Stara Ljeskovica; Slatina-Bobovište; Ugljan-Sveti Hipolit .

Uz nabrojena arheološka istraživanja godine 2010. je završila i Program osposabljanja oziroma izpopolnjevanja za pridobitev strokovnega znanja v arheoloških procesih na antičkom lokalitetu Ivančna Gorica u Republici Sloveniji, nakon čega je u siječnju 2011. zaposlena kao znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Miroslava Glavičića ”Antički gradovi i naselja u Liburniji“. Godine 2011. boravila je na stručnom usavršavanju na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani gdje je pohađala kolegij GIS-a (Geoinformation System). Iste godine pohađala je i školu Aerial Archaeology training School u Kostolcu nakon čega postaje i član Aerial Archeology Research Group (AARG), te jedan od osnivača YAARG-a (Junior aerial archaeology research group).

Tijekom 2012. godine u sklopu stipendije projekta ArcLand boravi u Cambridge (UK) gdje se pod mentorstvom Rog Palmera stručno usavršava u obradi i interpretaciji zračnih fotografija u arheologiji.Vedrana Glavaš je doktorirala 2015. godine na poslijediplomskom studiju "Arheologija istočnog Jadrana" s temom "Romanizacija autohtonih civitates na prostoru sjevernog i srednjeg Velebita pod mentorstvom prof. dr. sc. Miroslavom Glavičićem te komentorima prof. dr. sc. Predragom Novakovićem i prof. dr. sc. Borisom Olujićem.   

Njezin znanstveno istraživački rad usmjeren je na istraživanja krških kulturnih krajolika, a poglavito na prostor sjevernog i srednjeg Velebita.

 

  BIBLIOGRAFIJA

PUBLIKACIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM ČASOPISIMA 

(1) Glavaš, V., Glavičić, M., Naseljenost sjevernog i srednjeg Velebita u prapovijesti i antici, Senjski zbornik, 2017, (U TISKU)

(2) Lipovac Vrkljan, G., Tonc, A., Glavaš, V., Konestra A., Molak Župan, Ž., Rezultati terenskog pregleda na području podvelebitskog Primorja i neposrednog zaleđa, Annales Instituti archaeologici, XII, 2016, 196-200.

(3) Glavaš, V., Grlj, A., Rekonstrukcija ozemelj prazgodovinskih skupnosti na prostoru severnega in srednjega Velebita z uporabo GIS, Dela, 45, 2016, 65-81.

(4) Glavaš, V., Viewshed analysis in the Prehistoric Velebit Landscape, Archaeologia Adriatica, 2014, 1-26

(5) Glavaš, V., Drvišica - Karlobag, Hrvatski arheološki godišnjak, 2014. (U TISKU)

(6) Glavaš, Drvišica - Karlobag, Hrvatski arheološki godišnjak, 2013. (U TISKU)

(7) Glavaš, Antefixes with representation of tragic mask from Burnum and Asseria, Archeologia Adriatica, 5, 2012, 89-103.

(8) Glavaš, V., Glavičić, M., Probno arheološko istraživanje lokaliteta Senj - Pavlinski trg, Hrvatski arheološki godišnjak, 9, 2012, 567-568.

(9) Dubolnić Glavan, M., Glavaš, V., Contribution to the study of the oldest coin circulation on the territory of the Southern Velebit, Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu, 28, 2012, 95-122.

(10) Glavaš, V., Glavičić, M., Izvješće o probnom arheološkom istraživanju lokaliteta Senj - Pavlinski trg, Senjski zbornik, 39, 2012, 35-74.

(11) Glavaš, V., Velebit, Hrvatski arheološki godišnjak, 9, 2012, 578-580.

(12) Glavaš, V., Olujić, B., Radić Rossi I., Velebit i sjeverni dio otoka Paga, Hrvatski arheološki godišnjak, 9, 2012, 580-581.

(13) Glavaš, V., Problems of reconnaissance of the karst landscape – an example of the northern sub-Velebit littoral, Croatia, AARGnews 43, 24-30, 2011.

(14) Glavaš, V., Prometno i strateško značenje prijevoja Vratnik u Antici, Senjski Zbornik, 37, 2010, 5-18.

(15) Glavaš, V., Martinov, D., Obnova crkve Sv. Marije na Artu – rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja, Senjski Zbornik, 36, 2009, 83-90.

(16) Glavaš, V., Crkva Sv. Filipa i Jakova u Svetom Jurju, rezultati novih istraživanja, Senjski Zbornik, 36, 2009, 67-82.

(17) Glavaš, V., Gornji Slatnik - Palež, Hrvatski arheološki godišnjak, 6, 2009, 80-81.

 

POGLAVLJA U ZNANSTVENIM MONOGRAFIJAMA

(1) Glavaš, V., Kulturna krajina severnega Velebita, in: Dinarski kras: Severni Velebit, U. Stepišnik ed. [u tisku]

(2) Stepišnik, U., Glavaš, V., Zgodovinske in geografske značilnosti severnega Velebita, in: Dinarski kras: Severni Velebit, U. Stepišnik ed. [u tisku]

 

POZVANA SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

2016: 3. Symposium für Odorologie - “Gefahren sichtbar machen, Gefahren abwenden”

– Pintar, A., Glavaš, V., Archaeology dogs project [predavanje]

– Pintar, A., Glavaš, V., Searching for mass graves [predavanje]

2013: “Arheologija istočnog Jadrana”, Znanstveni skup povodom 50 godina studija arheologije na Sveučilištu u Zadru, Zadar (Croatia), 25.-26. 4. 2013.

– Glavaš, V., Primjena analiza vidljivosti u proučavanju prapovijesnog krajolika Velebita [priopćenje]

 

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

2017: Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit. Krasno, 24-15. svibnja, 2017.

- Kulturni krajolik sjevernog Velebita - suživot čovjeka i planine. 

2017: Exploring the Neighbourhood: The role of ceramics in understanding place in the Hellenistic world, 3rd IARPotHP Conference, Kaštela, 1.6.-4.6.2017.

- Wine Consumption in the Kvarner and Podvelebit Area (NE Adriatic) in the Last Centuries BC: Evidence from Amphorae Finds [poster]

2017: Fortifications, defence systems, structures and features in the past, 4th International Conference of Mediaeval Archaeology, Zagreb, 7th-9th June 2017.2017

- Discovering prehistoric Velebit hillforts: aerial reconnaissance and ground truthing [poster] 

2017: Skeletons, Stories and Social Bodies Conference, 24-26th March, 2017, University of Southampton.2017

-How to discover mass graves? Croatian model of searching for missing persons. [priopćenje]

2016: (Re)thinking archaeological potential in preventive archaeology, Ljubljana, Slovenia, 28.-29.10. 2016.

– “I smell dead people”: the use of HRD dogs in locating prehistoric burial sites [priopćenje]

2016:PODGORJE: polazišta i perspektive razvoja kraja između Velebita i Jadrana, Senj, 13-15.10.2016.

- Naseljenost sjevernog i srednjeg Velebita u prapovijesti i antici [priopćenje]

- Narodnosna i društvena struktura stanovništva velebitskog Podgorja u antici [priopćenje] 

2015:Antiquitatis sollemnia - antidoron Mate Suić, Zagreb-Zadar, 2-7.11. 2015.

– Gradina Drvišica - prilog poznavanju kulturnog krajolika podvelebitske primorske padine [poster]Glavaš

2015: International Interdisciplinary Conference Movements, Narratives and Landscapes, University of Zadar, Croatia, 5th-7th June, Zadar

– The Legend of Rock: On the Use of Narratives in Cultural Landscape Research [priopćenje]

– From Hill fort to the Mountain Pass and Back: Comparison of Three Pathfinding Methods [priopćenje]

2012: Tra l’Adriatico e le Alpi: forme e sviluppi del organizzazione territorial e dei processi di integrazione nella X regio orientale e nelle regioni contermini , Udine, 3.-5. 10. 2012.

– Transformation of prehistoric to historic landscape: an example of Glavašcivitas Lopsica [priopćenje]

2012: AARG conference 2012, Aerial archaeology, remote sensing and the archaeological process, 13.-15. 9. 2012, Budapest, Hungary

– Flying over Velebit - problems with everything [priopćenje]

2010: INCC 2010., Zadar, 27.- 29. 9. 2010.

– Prilog najstarijem opticaju novca na području primorske padine južnog Velebita [priopćenje]