Ured za znanost i transfer tehnologija - Office for science and transfer of technology

Ured za znanost i transfer tehnologija osnovan je u studenome 2007. godine na inicijativu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa te u sklopu aktivnosti Tempus JEP projekta "Capacity Building for Research in Croatia".

Ured je smješten u prostorijama rektorata Sveučilišta, III kat, soba 3.10,  Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar.

Osnovni zadaci ureda za znanost i transfer tehnologija na Sveučilištu u Zadru su:

 • informiranje znanstvenika na Sveučilištu o aktivnim i budućim natječajima iz programa HORIZON 2020, INTEREG, HrZZ;
 • administrativna pomoć znanstvenicima prilikom prijavljivanja znanstvenih projekata;
 • ažuriranje web portala ureda na sa bazama podataka projekata
 • održavanje i ažuriranje podataka na portalima EK:  
  • Partner Participants Portal (program FP7 i HORIZONT 2020),
  • PADOR portal (program IPA),
  • EURAXESS – Jobs,
  • EURAXESS – Services,
  • EURAXESS – Rights,
 • praćenje provedbe Strategije ljudskih resursa za istraživače koja uključuje načela Europske Povelje i Kodeksa za zapošljavanje istraživača (HRS4R);
 • izvještavanje EK o provedbi Strategiji ljudskih resursa za istraživače (HRS4R);
 • Local Contact Point (LCP) za EURAXESS servisni centar;
 • vođenje statističkih baza iz područja znanstveno-istraživačkih aktivnosti za potrebe Državnog Zavoda za Statistiku
  • godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za visoko obrazovanje (IR-3);
  • godišnji izvještaj o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj (PIIR-1);
  • polugodišnji izvještaji servisa Euraxess (Jobs, Service i Rughts);
 • organizacija Festivala znanosti za popularizaciju znanosti;
 • sudjelovanje u organizacijama znanstvenih skupova na Sveučilištu u Zadru;
 • koordinacija znanstvenih projekata koje financira Sveučilište u Zadru (UNIZD projekti);
 • održavanje web portala centra za interdisciplinarno istraživanje mora i pomorstva - CIMMAR;
 

Office for science and transfer of technology was established in November 2007 at the initiative of the Ministry of Science, Education and Sport (MZOS) and as part of the activities supported by the TEMPUS  JEP project “Capacity Building for Research in Croatia”.

The Office is located at the premises of the University of Zadar Rector’s Office, 3rd floor, room 3.10.,  Mihovila Pavlinovića 1, 23 000 Zadar.

The main tasks of Office for science and transfer of technology at the University of Zadar are:

 • providing information to the scientists and researchers at the University on the current and forthcoming competitions in the programmes of HORIZON 2020, INTEREG, HrZZ;
 • administrative assistance to the scientists and researchers with their applications to the research projects;
 • updating the Research Office web portal, including the databases of the projects;
 • maintenance and updating of information on the EC portals:
  • Partner Participants Portal (for programme FP7 and HORIZON 2020),
  • PADOR portal (IPA programme),
  • EURAXESS portal - Jobs,
  • EURAXESS portal - Services,
  • EURAXESS portal - Rights,
 • Monitoring implementation of the Human Resources Strategy for Researchers which includes the principles of the European Charter and Code of Practice for the recruitment of researchers (HRS4R)
 • Reporting to the European Commission on the implementation of the Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R);
 • Local Contact Point (LCP) for EURAXESS service centre;
 • managing statistical databases of research activities for the Croatian Bureau of  Statistics (SBS, IR-3, PIIR-1) and for the Euraxess service “Jobs”;
 • organisation of the Science Festival for popularization of science;
 • participation in the organisation of conferences and symposia at the University of Zadar;
 • coordination of the research projects financed by the University of Zadar (UNIZD projects);
 • maintenance of the web portal of the Centre for Interdisciplinary Marine and Maritime Research – CIMAR.
 

UZZ 07-2014


ECP - EURAXESS Contact Point


Ured za znanost Sveučilišta u Zadru je ujedno i EURAXESS kontakt točka (ECP -EURAXESS Contact Point) web portala EURAXESS. 


Euraxess.JPG

"EURAXESS - Researchers in Motion" je jedinstven web portal koji omogućuje pristup potpunim i aktualnim informacijama i uslugama, namijenjen istraživačima iz Europe i izvan nje, koji žele započeti ili nastaviti svoju znanstvenu karijeru u Europi. EURAXESS predstavlja pan-europsku inicijativu, koju podržava 40 zemalja. EURAXESS pruža pristup informacijama iz svih ovih zemalja, uključujući i mrežu točaka koje pružaju neposredne, osobne usluge istraživačima koji žele svoju karijeru nastaviti u nekoj drugoj europskoj zemlji.

EURAXESS pruža podršku mobilnim istraživačima, ali i znanstvenim institucijama u potrazi za vrhunskim stručnim kadrom. Ova inicijativa jedna je od ključnih u okviru angažmana Europske Unije za uklanjanje prepreka slobodnom kretanju znanja unutar Europe i osnaživanje međunarodne mobilnosti istraživača, studenata, znanstvenika i predavača.

EURAXESS web portal spaja četiri inicijative Europske Unije sa zajedničkim ciljem – uspostava Europe kao centra izvrsnosti za istraživačke karijere: Jobs, Services, Rights i Links.
. - više na EURAXESS.hr


"EURAXESS - Researchers in Motion"   is unique initiative providing access to a complete range of information and supportservices for European and non-European researchers wishing to pursue research careers in Europe.

EURAXESS assists researchers in advancing their careers in another European country and supports scientific organisations in their search for outstanding research talent. EURAXESS is a truly pan-European initiative, supported by 40 participating countries across Europe. It provides a single access point to information across all countries including a network of walk-in centres offering personalized assistance to researchers moving to another country.

EURAXESS is a key initiative in supporting the commitment of the European Union to removing the barriers to free movement of knowledge within Europe, to strengthening cross-border mobility of researchers, students, scientists and academic staff and to providing researchers with better career structures.

EURAXESS web portal connects four initiatives of the European Union with a common goal - to establish Europe as a center of excellence for research: Jobs, Services, Rights and Links.- more at EURAXESS.hr
Eurexess_pic1.JPG