Osiguravanje kvalitete


  • PRIRUČNIK ZA OSIGURAVANJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE Sveučilišta u Zadru dostupan je na poveznici: http://www.unizd.hr/Portals/0/kvaliteta/Prirucnik_za_kvalitetu_UNIZD.pdf?ver=2019-03-11-111455-630
  • POSLOVNIK Povjerenstva za Osiguravanje i unapređivanje kvalitete
  • PRAVILNIK za Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete