POZIV - 29. siječnja 2019

Poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti te su isključivo namijenjene studentima