POZIV - 27. studenog 2019.

Poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti te su isključivo namijenjene studentima

Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 20.01.2020. godine.