Kontakt-brojevi za informacije o poslovima


Voditelj Studentskog servisa:

Jurica Kardum
023 203  046

023 231  566 fax
e-mail: jkardum@unizd.hr

         studentski.servis@unizd.hr

Administratorica:

Huanita Milković
023 203  049

Knjigovotkinja:

Sandra Bratović
023 203  045

Studentski servis se nalazi na sljedećoj adresi:  Dr. Franje Tuđmana 24d,            23000 Zadar (Studentski dom)  Lokacija

Radno vrijeme

Radno vrijeme sa strankama: od ponedjeljka do petka,              od 07.00 do 14.30 h

Dnevni odmor                     od 11.00 do 11.30 h