dr. sc. Ljiljana Gregov

Rođena 31. ožujka 1962. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1985. godine diplomirala jednopredmetni studij psihologije, a naslov diplomskog rada je "Odnos varijabli socijalne okoline, stavova prema radu, crta ličnosti radnika i zadovoljstva s poslom“. Od 28. listopada 1985. godine do 31. listopada 1989. godine, radila u RO „Jugovinil“ kao industrijski psiholog. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru zaposlila se 01. studenog 1989. godine, na radnom mjestu asistenta. Poslijediplomski studij psihologije (za znanstveno usavršavanje) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila 1995. godine, obranom magistarske radnje pod nazivom “ Nametnuti ritam rada kao stresor ”. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

doktorirala 2003. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj tzv. cirkadijurnog stresa na promjene rezidualnog mentalnog kapaciteta“. Od  listopada 2011. je u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora društvenih znanosti, polje psihologije, grana posebne psihologije.

U svojstvu istraživača sudjelovala u radu na četiri znanstveno istraživačka projekta. Višegodišnji znanstveno-istraživački rad rezultirao je autorstvom i koautorstvom u 18 znanstvenih i 2 stručna rada objavljenih u relevantnim psihologijskim časopisima. Na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima sudjelovala je s više od 40 priopćenja.

Prema novom studijskom programu predaje na diplomskoj razini (Psihologija rada, Fiziologija rada i ergonomija, Upravljanje ljudskim potencijalima i Marketing i istraživanje tržišta) na Odjelu za psihologiju u Sveučilišta u Zadru, a neke od tih kolegija na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Mostaru.

Trenutno na funkciji šefa Katedre za industrijsku i organizacijsku psihologiju, te zamjenice pročelnice Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru.


Ljiljana Gregov.jpg