Odjel za talijanistiku
Objavljen novi zbornik

Objavljen novi zbornik

Objavljen je zbornik radova "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" ("Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico") s međunarodnog znanstvenog skupa koji se održao u Zadru i Lovincu 5.-6. studenoga 2010. godine. 


Skup je organiziran u sklopu znanstveno-nastavne suradnje između Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Padovi (Odjeli za...

Pročitaj više
Objavljen novi zbornik
ELA Symposium

ELA Symposium

Od 23. do 25. rujna 2013. na Sveučilištu u Zadru održan je drugi međunarodni skup ela-symposium 2, Glottogenesis and Conflicts in Europe and Beyond u organizaciji lingvističkih udruženja Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim (ELAMA), Eurolinguistic Network South East (ENSE), Zagreb i Associazione Eurolinguistica Sud (AES), Rim  kao i Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru. Simpozij je okupio 27...

Pročitaj više
ELA Symposium
First4567891113

Theme picker