Pomorski odjel

Najava tečajeva

Najava tečajeva

U tijeku su prijave za sljedeće tečajeve na Pomorskom odjelu. Tečajevi će se održati ukoliko se prikupi dovoljan broj polaznika:

 

D45

Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

(Bridge resource management)

24.9.-25.9.

2 dana

Prijavi se

D46

Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici (Engine-room resource management)

24.9.-25.9.

2 dana

Prijavi se

D47A

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje

timskog rada na brodu – radna razina

(Application of leadership and teamworking skills) 

- POTVRĐEN TERMIN

20.9.-21.9.

2 dana

Prijavi se

D47B

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje

timskog rada na brodu – upravljačka razina

26.9.-27.9.

2 dana

Prijavi se

D48

Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša (Marine Environmental Awareness)

26.9.

2 dana

Prijavi se