Pomorski odjel

D15 Rad na tankerima za ukapljene plinove (Advanced gas)

28.6.-5.7. održat će se tečaj D15 Rad na tankerima za ukapljene plinove (Advanced gas).

Zainteresirani se mogu javiti na idumanic@unizd.hr ili na 0911695927.

👉Studenti koji su završili studij na Pomorskom odjelu u Zadru i studenti koji su upisani u tekuću akad. god. te polaznici Polaznici Posebnog programa obrazovanja pomoraca ostvaruju pravo do 50% popusta na cijenu tečaja.