SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/16-01/71

URBROJ: 2198-1-79-58/16-08

 

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za VIII. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG411

 doc. dr. sc. Maja Cindrić (nositelj)

 mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika nastave matematike III

15

0

30

3

UČG412

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave  hrvatskog jezika i književnosti III

15

0

30

3

UČG413

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

 

Metodika nastave prirode i društva IV

15

0

 

4

Jadranka Pejnović, prof.

Metodika nastave prirode i društva IV

 

 

30

 

UČG414

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj)

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika IV

15

0

15

4

UČG415

doc. dr. art. Marijan Richter

Metodika nastave  likovne kulture IV

15

0

15

4

UČG416

doc. art.  Edo Mičić

 (nositelj)

Ines Cvitković Kalanjoš, prof. (izvođač)

Metodika nastave glazbene kulture IV

15

0

15

4

A 1

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

UČG417

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Hrvatska književnost u dijaspori

30

15

0

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG418

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Stilogenost jezičnih sredstava

15

15

0

4

UČG419

mr. sc. Ljiljana Ilić

Odgoj u obitelji

15

15

0

4

Bilješka: Studenti moraju  upisati  najmanje jedan izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.