Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

 

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za II. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG113

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Psihologija djetinjstva

30

15

0

3

UČG114

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Morfologija hrvatskog standardnog jezika

30

15

0

3

UČG115

doc. dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik II

30

0

15

3

UČG116

doc. dr. sc. Zoran Škoda (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Matematika II

30

0

15

3

UČG117

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka (nositelj)

Geografija

30

15

0

3

UČG118

doc. dr. sc. Tamara Kisovar Ivanda (nositelj)

Denis Jurković, mag. paed. et edu. philo.

(izvođač)

 

Školska pedagogija

30

15

0

3

UČG119

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Marko Jurjević, dipl. inf. (izvođač)

Informatika I

30

0

15

3

UČG120

mr. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura II

0

0

30

1

A 3

KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

UČG121

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj)

Denis Jurković,mag. paed. et edu. philo.

(izvođač)

 

 

Građanska pismenost

15

15

0

2

UČG122

doc. art.  Edo Mičić

 (nositelj)

Ines Cvitković Kalanjoš, prof. (izvođač)

Hrvatska tradicijska glazba

15

0

15

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG123

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje II

15

0

15

2

UČG124

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj)

Denis Jurković,mag. paed. et edu. philo.

(izvođač)

Partnerstvo obitelji i škole

15

15

0

2

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.