Odjel za klasičnu filologiju

Objavljen natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih studija

Studenti koji mijenjaju jednu studijsku grupu na dvopredmetnom studiju, odnosno upisuju samo jedan novi dvopredmetni studij, trebaju se javiti u Ured za ECTS ili na pkalmeta@unizd.hr do 10. srpnja 2020. za ljetni rok, a za jesenski rok do 10. rujna 2020.

Natječaj je dostupan ovdje.