Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

UPISI NA DIPLOMSKE STUDIJE

Rezultati razredbenog postupka za drugi upisni rok redovnog i izvanrednog diplomskog studija Novinarstvo i odnosi s javnostima, redovnog i izvanrednog diplomskog studija Poduzetništvo u kulturi i turizmu te redovnog i izvanrednog studija Kulturna i prirodna baština u turizmu nalaze se na linku. Rang lista je konačna.

Upisi za pristupnike koji su zadovoljili uvjete natječaja bit će od 20. do 25. listopada u vremenu od 9-12 sati.

Theme picker