Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

DRUGI KRUG PRIJAVA ZA UPISE NA DIPLOMSKE STUDIJE

Prijave za upise na redovne i izvanredne diplomske studije: Poduzetništvo u kulturi i turizmu, Novinarstvo i odnosi s javnostima te Kulturna i prirodna baština u turizmu, zaprimaju se u tajništvu Odjela od 10.10. do 17.10. u vremenu od 9-12 te od 13-15 sati.

Uz popunjeni obrazac prijave koji se nalazi na linku:

Prijava na razredbeni postupak za prvu godinu redovitog i/ili izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

potrebno je još priložiti i:
a) svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja (Pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij ili drugi studij naveden u općim odredbama natječaja završili u inozemstvu prilažu rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju i ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije (zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s propisanim dokazima predaje se osobno ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ured za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 23000 Zadar, M. Pavlinovića br 1),
b) dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,
c) rodni list (hrvatski državljani; može biti ispis iz sustava e- Građani),
d) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu; može biti ispis iz sustava e-Građani (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),
e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),
f) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za studije za koje je razdredbeni postupak predviđen (za jednopredmetne studije po 200,00 kn).

Uplatnice se preuzimaju u tajništvu Odjela.

Theme picker