Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

RAZREDBENI POSTUPAK - 3. ROK

Prijave za treći rok razredbenog postupka za upis jednopredmetnog sveučilišnog preddiplomskog studija Kulture i turizma - izvanredni, zaprimaju se u tajništvu odjela od 3. do 6. listopada 2017.

Uz prijavu na razredbeni postupak treba priložiti:
a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),
b) rodni list (hrvatski državljani),
c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Zagreb, Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu,

d) presliku osobne iskaznice
e) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za prijavljeni studij u iznosu 200,00 kn.

Uplatnica za trošak razredbenog postupka preuzima se u odjelnim tajništvima.

Ispit će se održati u ponedjeljak, 9. 10. 2017. u 10,00 sati u dvorani 127.

Theme picker