Teološko-katehetski odjel

Obavijesti

Izmjene rasporeda predavanja

Raspored predavanja:

-         2. godina diplomskog Teološko-katehetskog studija:
Kateheza i religiozna kultura odraslih,  doc. dr. sc. Marijana Mohorić/dr. sc. Jasna Mijatović:

17. listopada 2022. od 10 do 13 sati, Sjemenište „Zmajević“

-       2. godina preddiplomskog Teološko-katehetskog studija:
Fundamentalna katehetika,  doc. dr. sc. Marijana Mohorić/dr. sc. Jasna Mijatović:

18. listopada 2022. od 12 do 15 sati, Sjemenište „Zmajević“

Content