Upute i obrasci za studente

Koraci pri umetanju potrebnih obrazaca u završni/diplomski rad

 

 

Izjave za završni/diplomski rad

Korice i naslovnica za završni i diplomski rad

Objedinjeni obrasci za završni/diplomski rad

Primjer - završni rad

Primjer – diplomski rad

Poveznica na internet stranicu Sveučilišne knjižnice