Odjel za talijanistiku

ROKOVI I PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT


Završni ispiti – rokovi za akademsku godinu 2019./2020.

 

ZIMSKI ISPITNI ROK:

1. rok: četvrtak, 6.2.2020. (Pismeni dio); petak, 7.2.2020. (Usmeni dio)

2. rok: četvrtak, 20.2.2020. (Pismeni dio); petak, 21.2.2020. (Usmeni dio)

 

LJETNI ISPITNI ROK

1. rok: utorak, 16.6.2020. (Pismeni dio); srijeda, 17.6.2019. (Usmeni dio)

2.rok: srijeda, 1. 7.2020. (Pismeni dio); četvrtak, 2.7.2019. (Usmeni dio)

 

JESENSKI ISPITNI ROK

1. rok: četvrtak, 3.9.2020. (Pismeni dio); petak, 4.9.2020. (Usmeni dio)

2. rok: četvrtak, 17.9.2020. (Pismeni dio); petak, 18.9.2020. (Usmeni dio)Završni ispit UVIJEK počinje u 9:00 sati.

 

Sastav Povjerenstava završnih ispita:

 

Književnost:

Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, članica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin, predsjednica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Ana Bukvić, članica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Boško Knežić, član Povjerenstva

Dr. sc. Sanja Paša, poslijedoktorandica, članica Povjerenstva

Dr. sc. Nikolina Gunjević Kosanović, poslijedoktorandica, članica Povjerenstva

 

Jezik:

Doc. dr. sc. Irena Marković, predsjednica povjerenstva

Doc. dr. sc. Ivana Škevin Rajko, članica Povjerenstva

Ana Maroević, prof., lektorica, članica Povjerenstva

Loreta Šimunić, mag. philol. ital., asistentica, članica Povjerenstva

Danijela Berišić Antić, prof., lektorica, članica Povjerenstva

 

Traduktologija:

Prof. dr. sc. Iva Grgić-Maroević, predsjednica Povjerenstva

Dr. sc. Sandra Milanko, poslijedoktorantica, članica Povjerenstva

Manuela Kotlar, prof., lektorica, članica Povjerenstva

Kristina Jordan, mag. philol. ital., članica Povjerenstva

Mirta Tomas, prof., viša predavačica, članica Povjerenstva

 

Pismeni dio Završnog ispita počinje navedenih datuma u 9 sati, usmeni dio također, osim kod posebnih dogovora sa članicama/vima Povjerenstava.

Mole se studentice i studenti prevoditeljskog smjera Talijanskog jezika i književnosti da najprije pristupaju ispitu iz Traduktologije.

Napominjemo da je moguća i uvjetna prijava sa nepoloženim ispitom, koji se mora položiti do Završnog ispita, koju molimo obaviti također 8 dana prije termina Završnog ispita.


Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku sa sjednice održane 14. prosinca 2016. izmjenjen je pismeni dio Završnog ispita u dijelu: jezik, za smjer: Talijanski jezik i književnost. Prijevod će se uskladiti sa pismenim dijelom za smjer: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski, odnosno, na pismenom dijelu oba usmjerenja prevoditi će se sa talijanskog na hrvatski jezik. (Odluka je dostupna OVDJE)


Teme za Završni ispit pismeni prijevod Talijanski jezik i književnost (nastavnički smjer) za zimski ispitni termin veljača 2020.možete preuzeti OVDJE


Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost - pitanja OVDJE.

Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski - pitanja OVDJE; Napomena: knjiga za prijevod je: Marina Torossi Tevini, Rotte d'Europa, Hammerle Editori in Trieste, 2015.


 PRIJAVNICA

OPĆE UPUTE

Završni ispit prijavljuje se u tajništvu Odjela najmanje osam dana prije termina izlaska putem prijavnice, uz predočenje indeksa i priloženu fotokopiju indeksa (sa svim unesenim ocjenama) radi potvrde uvjeta za pristupanje ispitu.


Opće upute za završni ispit možete naći OVDJE.