Odjel za talijanistiku

ROKOVI I PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT

OBAVIJEST  STUDENTIMA O ZAVRŠNIM ISPITIMA U LJETNOM ISPITNOM ROKU AKAD. GOD. 2021./2022.

1. termin Završnog ispita 20.6.2022. Pismeni dio (učionica 142) i 21.6.2022. Usmeni dio (kabineti nastavnica/ka, učionice, knjižnica)

2. termin Završnog ispita 06.7.2022. Pismeni dio (učionica 142) i 07.7.2022. Usmeni dio (kabineti nastavnica/ka, učionice, knjižnica)

Prijave Završnog ispita obavljaju se ISKLJUČIVO popunjavanjem prijavnice PRIJAVNICA 

Procedura prijave Završnog ispita i dalje je preko tajništva, isključivo putem maila tajnice: mbotic@unizd.hr na koji se mora dostaviti popunjena prijavnica (dostrupna na dnu stranice) , uz uvjet svih ispita upisanih u ISVU sustav.

Za studente/ice koji imaju indekse slanje bilo scana indeksa ili slanjem kopije indeksa putem pošte (napominjemo kako indeks ne mora biti popunjen ispitima u zadnjem semestru, ali ocjene svih drugih ispita Odjela za taijanistiku trebaju biti unesene u ISVU).

Za studente/ice koji nemaju indekse uvijet je da sve ocjene moraju biti unesene u ISVU sustavu.

Postoji i mogućnost uvjetne prijave Završnih ispita:

Naime ukoliko student ima još jedan, dva ispita koje može položiti prije samog termina Završnog ispita, moguća je uvjetna prijava Završnog ispita. Prijavnica se dostavlja tjedan dana ranije, a potvrđuje se mailom dan prije samog Završnog ukoliko su ispiti položeni i ocjene unesene u ISVU sustav.

Ponavljamo kako samostalna prijava Završnog ispita putem studomata (ni sad ni prije) nije moguća, već se treba postupiti prema proceduri kako je gore navedeno.


PRIJAVNICA

Usmeni dio Završnog ispita počinje u petak u 9 sati sa usmenim iz književnosti (za oba smjera), nastavlja se (oko 9:30 sati) za prevoditeljski smjer sa traduktologijom, a za nastavnički smjer (oko 10 sati) sa usmenim iz jezika.

Talijanski jezik i književnost (uključujući zimski ispitni rok akad.god. 2021./2022.):Tekstovi koje kolegice i kolege nastavničkog smjera prevode na pismenom dijelu Završnog ispita nalaze se u udžbeniku "Nuovo Qui Italia Più" na 99., 129., 147., 170.,180.strani, kao i ovdje .

Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost - pitanja OVDJE.

Preddiplomski studij: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski - pitanja OVDJE; Napomena: knjiga za prijevod je: Marina Torossi Tevini, Rotte d'Europa, Hammerle Editori in Trieste, 2015.

Teme za Završni ispit pismeni prijevod Talijanski jezik i književnost (nastavnički smjer) za zimski ispitni termin veljača 2020.možete preuzeti OVDJE


Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku sa sjednice održane 21. travnja 2022. odlučeno je da u sklopu istog roka (zimski, ljetni, jesenski) položen pismeni ispit na prvom terminu vrijedi i na drugom. Nakon završenog roka za slijedeći rok pismeni više neće vrijediti.

Odlukom Stručnog vijeća Odjela za talijanistiku sa sjednice održane 14. prosinca 2016. izmjenjen je pismeni dio Završnog ispita u dijelu: jezik, za smjer: Talijanski jezik i književnost. Prijevod će se uskladiti sa pismenim dijelom za smjer: Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski, odnosno, na pismenom dijelu oba usmjerenja prevoditi će se sa talijanskog na hrvatski jezik. (Odluka je dostupna OVDJE)


Procedura prijave Završnog ispita i dalje je preko tajništva, isključivo putem maila tajnice: mbotic@unizd.hr na koji se mora dostaviti popunjena prijavnica (dostrupna na dnu stranice) , uz uvjet svih ispita upisanih u ISVU sustav.

Za studente/ice koji imaju indekse slanje bilo scana indeksa ili slanjem kopije indeksa putem pošte (napominjemo kako indeks ne mora biti popunjen ispitima u zadnjem semestru, ali ocjene svih drugih ispita Odjela za taijanistiku trebaju biti unesene u ISVU).

Za studente/ice koji nemaju indekse uvijet je da sve ocjene moraju biti unesene u ISVU sustavu.

Postoji i mogućnost uvjetne prijave Završnih ispita:

Naime ukoliko student ima još jedan, dva ispita koje može položiti prije samog termina Završnog ispita, moguća je uvjetna prijava Završnog ispita. Prijavnica se dostavlja tjedan dana ranije, a potvrđuje se mailom dan prije samog Završnog ukoliko su ispiti položeni i ocjene unesene u ISVU sustav.

Ponavljamo kako samostalna prijava Završnog ispita putem studomata (ni sad ni prije) nije moguća, već se treba postupiti prema proceduri kako je gore navedeno.

Molimo studente/ice da se za eventualna dodatna pitanja u vezi provedbe i sadržaja pojedinih dijelova Završnog ispita jave mailom predsjedici/ku povjerenstva za baš taj dio Završnog ispita (književnost, jezik, traduktologija). Povjerenstva su navedena u nastavku:

Sastav Povjerenstava završnih ispita u ljetnom ispitnom roku (može varirati brojem) je:

Književnost:

Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, članica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin, predsjednica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Ana Bukvić, članica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Boško Knežić, član Povjerenstva

Dr. sc. Nikolina Gunjević Kosanović, poslijedoktorandica, članica Povjerenstva

 

Jezik:

Izv. prof. dr. sc. Irena Marković, predsjednica povjerenstva

Izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin Rajko, članica Povjerenstva - trenutno odsutna

Ana Maroević, prof., viša lektorica, članica Povjerenstva

Loreta Šimunić, mag. philol. ital., asistentica, članica Povjerenstva

Danijela Berišić Antić, prof., viša lektorica, članica Povjerenstva

 

Traduktologija:

Prof. dr. sc. Iva Grgić-Maroević, predsjednica Povjerenstva

Dr. sc. Sandra Milanko, poslijedoktorantica, članica Povjerenstva - trenutno odsutna

Manuela  Kotlar, prof., lektorica, članica Povjerenstva

Kristina Jordan, mag. philol. ital., članica Povjerenstva

Mirta Tomas, prof., viša predavačica, članica Povjerenstva

 

 


OBAVIJEST  STUDENTIMA O ZAVRŠNIM ISPITIMA - ZBOG NOVIH PREPORUKA DOLE NAVEDENE POSEBNE MJERE SE UKIDAJU I ISPITI SE ODVIJAJU PREMA RASPOREDU, UŽIVO!

Do daljnjih obavijesti s obzirom na preporuke HZJZ-a (20. svibnja 2020.) da se samo ukoliko je to nužno boravi u ustanovi Sveučilišta, obavještavamo studente da će se Završni ispiti na Odjelu za talijanistiku odvijati putem on line platformi, i to kao što slijedi:

1) Završni ispit iz Talijanskog jezika i književnosti, bit će isključivo usmeni, putem platforme MS-Teams. Studenti će polagati ispit iz književnosti (koji za razliku od dosadašnjih pismenih ispita neće uključivati pitanja iz talijanske civilizacije), te ispit iz jezika (NAPOMENA: za vrijeme usmenog ispita, studenti će dobiti zadatak prijevoda kraćeg teksta).

2) Završni ispit iz Talijanskog jezika i književnosti: smjer; prevoditeljski, sastojat će se od dva dijela: pismenog i usmenog.

Pismeni dio ispita (prijevod) bit će proveden putem MERLIN, a usmeni putem MS-Teams platforme.

 


Pismeni dio Završnog ispita počinje navedenih datuma u 9 sati, usmeni dio također, osim kod posebnih dogovora sa članicama/vima Povjerenstava.

Mole se studentice i studenti prevoditeljskog smjera Talijanskog jezika i književnosti da najprije pristupaju ispitu iz Traduktologije.

Napominjemo da je moguća i uvjetna prijava sa nepoloženim ispitom, koji se mora položiti do Završnog ispita, koju molimo obaviti također 8 dana prije termina Završnog ispita. 


 


 PRIJAVNICA

 

 


OBAVIJEST  STUDENTIMA O ZAVRŠNIM ISPITIMA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU:

1. termin Završnog ispita 2.9.2021. Pismeni dio i 3.9.2021. Usmeni dio - održavaju se on line.

Pismeni samo za prevoditeljski smjer, prema dogovoru sa predsjednicom povjerenstva dr. sc. Sandrom Milanko sa početkom u 16 sati 2.9.2021.

On line Završni ispit Talijanskog jezika i književnosti, bit će isključivo usmeni, putem platforme MS-Teams. Studenti će polagati ispit iz književnosti (koji za razliku od dosadašnjih pismenih ispita neće uključivati pitanja iz talijanske civilizacije), te ispit iz jezika (NAPOMENA: za vrijeme usmenog ispita, studenti će dobiti zadatak prijevoda kraćeg teksta). s početkom u 9,00 sati 3.9.2021. Studente ćemo pozivati prema abecednom redu.

2. termin Završnog ispita

16.9.2021. pismeni dio - za oba smjera (i prevoditeljski i nastavnički)

17.9.2021. usmeni dio - održavaju se uživo sa početkom u 9 sati IZMJENE od 14. rujna 2021.          : nastavnički smjer prvo polažu jezik sa početkom u 9 sati, te nakon toga književnost

            : prevoditeljski smjer prvo polažu književnost sa početkom u 9 sati, te nakon toga on line putem MS Teams platforme traduktologiju sa početkom u 12 sati (napominjemo kako ćemu u slučaju studenata/ica koji nemaju dostupno računalo/tablet/mobitel sa internetom osigurati tehničke pretpostavke za on line ispit ovdje na Odjelu).


 

OBAVIJEST  STUDENTIMA O ZAVRŠNIM ISPITIMA U LJETNOM ISPITNOM ROKU 2020./2021.

Termini Završnih ispita su:

15.6.2021. Pismeni dio i 16.6.2021. Usmeni dio (do daljnjih obavijesti) i,

29.6.2021. Pismeni dio i 30.6.2021. Usmeni dio (do daljnjih obavijesti).

1) Završni ispit iz Talijanskog jezika i književnosti, bit će isključivo usmeni, putem platforme MS-Teams. Studenti će polagati ispit iz književnosti (koji za razliku od dosadašnjih pismenih ispita neće uključivati pitanja iz talijanske civilizacije), te ispit iz jezika (NAPOMENA: za vrijeme usmenog ispita, studenti će dobiti zadatak prijevoda kraćeg teksta). Za prvi termin: Ispit će se održati 16.6. s početkom u 9,00 sati. Studente ćemo pozivati prema abecednom redu.

Termini su:

1. rok: 16. lipnja 2021.

 Srijeda, 16. lipnja 2021. u 9:00 - KNJIŽEVNOST

 Srijeda, 16. lipnja 2021. u 10:00 – JEZIK

2. rok: 30. lipnja 2021.

Srijeda, 30. lipnja 2021. u 9:00 – KNJIŽEVNOST

 Srijeda, 30. lipnja 2021. u 10:00 – JEZIK

 * Mole se studenti koji su prijavljeni za završni ispit da pričekaju da budu pozvani u grupu.

 

2) Završni ispit iz Talijanskog jezika i književnosti: smjer; prevoditeljski, sastojat će se od dva dijela: pismenog i usmenog.

Pismeni dio ispita (prijevod) bit će proveden putem MERLIN platforme; unutar e-kolegija REFERADA , a usmeni putem MS-Teams platforme.

1. rok: 15. i 16. lipnja 2021.

Utorak, 15. lipnja 2021. u 9:00 – PISMENI ISPIT – PREVOĐENJE

 Srijeda, 16. lipnja 2021. u 9:00 – USMENI ISPIT: KNJIŽEVNOST

 Srijeda, 16. lipnja 2021. u 10:00 – USMENI ISPIT: PREVOĐENJE

2. rok: 29.  i 30. lipnja 2021.

 Utorak, 29. lipnja 2021. u 9:00 – PISMENI ISPIT – PREVOĐENJE

Srijeda, 30. lipnja 2021. u 9:00 – USMENI ISPIT: KNJIŽEVNOST

Srijeda, 30. lipnja 2021. u 10:00 – USMENI ISPIT: PREVOĐENJE

OPĆE UPUTE

Završni ispit prijavljuje se na mail tajnice Odjela mbotic@unizd.hr najmanje osam dana prije termina izlaska putem prijavnice, ocjene trebaju biti unesene u ISVU (osim za slučaj uvjetene prijave koja se navodi prilikom slanja prijavnice).


Opće upute za završni ispit možete naći OVDJE.