Odjel za talijanistiku

VAŽNO! Privremeni problemi kod isporuke elektronske pošte na neke adrese

U posljednjih nekoliko dana primjećujemo da se za neke adrese e pošte više ne može odgovoriti na elektronsku poštu preko koje se dosad neometano komuniciralo. Ukoliko primjećujete takve probleme (ne odgovaramo na mailove poslane na tajništvo) molimo pokušajte se javiti na mail tajnice mbotic@unizd.hr sa neke druge adrese, a iz informatičke službe naglašavaju kako bi bilo najbolje koristiti dodjeljenu @student.unizd.hr adresu.

Upravo zbog takvih situacija za redovne studente/ice se preporučuje korištenje AAI adrese u službenoj komunikaciji na Sveučilištu.