Odjel za talijanistiku

Natječaj za pohvale studentima/cama Odjela za talijanistiku u više kategorija

NATJEČAJ ZA DODJELU POHVALA ODJELA ZA TALIJANISTIKU USPJEŠNIM STUDENTIMA TALIJANISTIKE

 

 

Odjel za talijanistiku raspisuje Natječaj za dodjelu pohvala u obliku povelje i akademskog dara Odjela uspješnim studentima talijanistike. Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studenti i studentice preddiplomskih i diplomskih studija talijanistike Sveučilišta u Zadru.

Pohvale uspješnim studentima/studenticama talijanistike dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

 

Kategorija 1: pohvala za uspješnost u studiranju po godinama na studiju talijanistike – nagrada se dodjeljuje jednom/jednoj studentu/studentici za uspjeh postignut na prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija te na prvoj godini diplomskoga studija talijanistike. Kandidati za pohvalu na pojedinoj godini studija moraju biti redovito upisani u narednu godinu, imati položene sve ispite iz prethodne godine te da tijekom studija nisu ponavljali godinu.

Pohvala se dodjeljuje jednom/jednoj studentu/studentici s izvrsnim prosjekom ocjena (iznad 4,5) ostvarenim na preddiplomskom studiju i jednom/jednoj studentu/studentici s izvrsnim prosjekom ocjena (iznad 4,5) ostvarenim na diplomskom studiju.

Za pohvalu u ovoj kategoriji kandidat/kandidatkinja se prijavljuje sam, ili ga predlažu drugi studenti/studentice i/ili nastavnici/nastavnice. Uz prijavu se prilaže prijepis ocjena.

 

Kategorija 2: pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij – dodjeljuje se prvostupnicima/prvostupnicama talijanskog jezika i književnosti te magistrima edukacije talijanske filologije i magistrima talijanske filologije za završen studij u redovitom roku (bez ponavljanja godine) s iznimnim uspjehom. Pohvala se dodjeljuje za izvrstan uspjeh na završnom ispitu odnosno za istaknute diplomske radove. 

Nagrada se dodjeljuje jednom/jednoj studentu/studentici završenoga preddiplomskog studija i jednom/jednoj studentu/studentici završenoga diplomskog studija.

Pohvala za uspješnost u studiranju za završen diplomski studij se dodjeljuje na osnovi pisane preporuke (obrazloženja) mentora, koja obuhvaća i ocjenu članova povjerenstva pred kojim student/studentica brani svoj diplomski rad i/ili na osobni prijedlog studenta.

 

Kategorija 3: pohvala za izvannastavne aktivnosti - ova kategorija obuhvaća angažman u aktivnostima poput izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima, objavljivanja znanstvenog ili stručnog rada, sudjelovanja u ljetnim školama, sudjelovanja u organizaciji i realizaciji radionica, znanstvenih i stručnih skupova, tribina, predavanja, volontiranja, itd vezanih za talijanistiku. Pohvala se dodjeljuje jednom/jednoj studentu/studentici preddiplomskih studija i jednom/jednoj studentu/studentici diplomskih studija talijanistike.

Kandidati za pohvalu moraju imati prosjek ocjena svih položenih ispita veći od 4,00.

Kandidate za pohvalu u ovoj kategoriji mogu predlagati studenti/studentice i/ili članovi Odjela, uz pismeno obrazloženje nominacije i prilaganje dokaza o izvršenju određene aktivnosti.

Prijave za natječaj predaju se tajništvu Odjela za talijanistiku uz podnošenje potrebne dokumentacije, a trebaju sadržavati ime i prezime studenta, matični broj studenta i postignuti prosjek ocjena. Prijavi je obvezno priložiti ovjeren prijepis ocjena za odnosnu nastavnu i akademsku godinu, potvrdu da nije ponavljao godinu studija, te potvrdu o sudjelovanju u izvannastavnim aktivnostima relevantnim za studij talijanistike. Kandidati/ kandidatkinje mogu se prijaviti na Natječaj u više kategorija. U tom slučaju, potrebno se zasebno prijaviti u svaku od kategorija.

Više informacija o kriterijima vrednovanja diplomskog rada, bodovanju angažmana u izvannastavnim aktivnostima i potrebnoj dokumentaciji:

https://www.unizd.hr/Portals/0/doc/doc_pdf_dokumenti/pravilnici/pravilnik_o_dodjeli_nagrada_i_pohvala_uspjesnim_studentima_20200929_2.pdf

Rok za prijavu je 15 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Odjela.

 

U Zadru, 3. studenog 2021.