Odjel za talijanistiku

Informacija za sve studente/ice o adresi web pošte

Obavještavaju se svi studenti/ce Odjela za talijanistiku kako je na Stručnom vijeću Odjela donijeta preporuka da se u svoj komunikaciji sa Odjelom (nastvnici/e, tajništvo) koristi adresa AAI računa za studente/ice:  @student.unizd.hr

Preporuka je donesena jer Odjel jedino tako može jamčiti za uspješnu komunikaciju, a u slučajevima korištenja drugih adresa nastaviti ćemo i dalje odgovarati ali upozoravamo kako je moguće da se pritom komunikacija izgubi ili prekine za što ne snosimo odgovornost.

Theme picker