Odjel za talijanistiku

Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico

Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico
U sklopu međunarodne suradnje Odjela za talijanistiku i Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Sveučilišta u Padovi, nastavnici Odjela sudjeluju na Međunarodnom znanstvenom simpoziju Letteratura, arte e cultura italiana tra le due sponde dell'Adriatico koji će se održati 25. listopada u Padovi.

Theme picker