Odjel za sociologiju
Politička komunikacija

Politička komunikacija

Mr. sc. Mirko Petrić održao je uvodno izlaganje na okruglom stolu „Politička komunikacija u Splitu uoči ulaska u EU“, održanom 27. lipnja 2013. u jugoistočnoj kuli Dioklecijanove palače, u organizaciji Udruge Dalmacija i Europskog pokreta Split.
Pročitaj više
Politička komunikacija
Flexible work, flexible networks? The case of self-employed creative professionals in Croatia

Flexible work, flexible networks? The case of self-employed creative professionals in Croatia

Dr.sc. Željka Tonković sudjelovala je na 33. međunarodnoj Sunbelt konferenciji u organizaciji udruženja International Network for Social Network Analysis (Hamburg, 21.-26. svibnja 2013.), gdje je održala izlaganje na temu Flexible work, flexible networks? The case of self-employed creative professionals in Croatia. Opširnije: http://www.insna.org/sunbelt.html.
Pročitaj više
Flexible work, flexible networks? The case of self-employed creative professionals in Croatia
"Žene, rad i ekonomska kriza"

"Žene, rad i ekonomska kriza"

Dr.sc. Valerija Barada sudjelovala je na jednodnevnom festivalu Intervencije u Splitu u petak, 17. svibnja 2013. godine, organiziranog kao dio šestog Subversive festivala održavanog u Zagrebu. Splitski dio festivala sastojao se od tribine "Žene, rad i ekonomska kriza" na kojemu su uz Valeriju Barada govorile Jagoda Milidrag Šmid, Suzana Kunac i Tihana Rubić, predavanja Costasa Douzinasa i projekcije filma...

Pročitaj više
"Žene, rad i ekonomska kriza"
Natječaj za upis studenata (starijih od 25 godina) u prvu godinu redovitih preddiplomskih studija Sveučilišta u Zadru, u akademskoj godini 2013./2014.

Natječaj za upis studenata (starijih od 25 godina) u prvu godinu redovitih preddiplomskih studija Sveučilišta u Zadru, u akademskoj godini 2013./2014.

Temeljem objave Natječaja za upis studenata (starijih od 25 godina) u prvu godinu redovitih preddiplomskih studija Sveučilišta u Zadru, u akademskoj godini 2013./2014. imenovano je Povjerenstvo za pripremu i provedbu razredbenog ispita u sastavu:
Prof. dr. sc. Saša Božić
Dr. sc. Valerija Barada
Dr. sc. Željka Tonković

Razredbeni ispit za upis u prvu godinu redovitih preddiplomskih studija studenata starijih od 25 godina na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru je pismeni ispit koji se sastoji od ispita opće kulture i informiranosti te ispita znanja iz sociologije. Razredbeni ispit za dvopredmetni studij Sociologije održat će se 11. 7. 2013. s početkom u 10 sati u prostorijama Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru (Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, predavaonica 121).

Literatura za pripremu ispita znanja iz sociologije:

Fanuko, Nenad (2007). Što je sociologija (udžbenik za gimnazije), 13. dopunjeno i prošireno izdanje. Zagreb: Profil International.
Pročitaj više
Natječaj za upis studenata (starijih od 25 godina) u prvu godinu redovitih preddiplomskih studija Sveučilišta u Zadru, u akademskoj godini 2013./2014.
First4041424345474849Last

Theme picker