Odjel za sociologiju
Radni sastanak projekta GENMOD

Radni sastanak projekta GENMOD

Mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković sudjelovali su na radnom sastanku znanstvenog projekta GENMOD („Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, HRZZ-IP-2016-06-6010), u okviru kojega su obavljene napredne obrade kvantitativnih podataka te priprema provedbe kvalitativnog dijela istraživanja.

U središtu pozornosti bio je odabir sudionika/ca kvalitativnog istraživanja u društvenom prostoru ocrtanom geometrijskom analizom podataka (GDA). Radni sastanak vodili su voditeljica projekta prof. dr. sc. Inga Tomić i konzultant doc. dr.  Predrag Cvetičanin, a u njemu je sudjelovao i Augustin Derado, dipl. soc., doktorand na međunarodnom združenom studiju Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru.Konzultant dr. Predrag Cvetičanin i doktorand Augustin Derado tijekom radnog sastanka
Pročitaj više
Radni sastanak projekta GENMOD
Transnational Social Space in the Time of 'Renationalisation': Migrant Social Ties across South East European Boundaries

Transnational Social Space in the Time of 'Renationalisation': Migrant Social Ties across South East European Boundaries

Prof. dr. sc. Saša Božić održao je 21. rujna predavanje "Transnational Social Space in the Time of 'Renationalisation': Migrant Social Ties across South East European Boundaries", na Norveškom Sveučilištu za znanost i tehnologiju u Trondheimu, za doktorande i profesore Odjela za sociologiju i političke znanosti te Odjela za socijalni rad.

Pročitaj više
Transnational Social Space in the Time of 'Renationalisation': Migrant Social Ties across South East European Boundaries
Challenges for urban regeneration?

Challenges for urban regeneration?

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo održao je konferencijsko priopćenje na zajedničkoj konferenciji istraživačkih mreža za umjetnost (RN 02) i kulturu (RN 07) Europske sociološke asocijacije (10th midterm Conference of the European Research Networks Sociology of the Arts & Sociology of Culture). Izlaganje s naslovom “Challenges for urban regeneration? Cultural preferences and cultural capital of youth in urban centres of the Croatian Adriatic“ pripremljeno je u koautorstvu s doc.dr.sc. Željkom Tonković i doc.dr.sc. Svenom Marcelićem (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru). Podaci iz izlaganja dio su istraživanja „Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih u urbanim središtima na Jadranskoj obali“, provedenog u razdoblju 2015/2016 godine, a koje je financijski pomogao Odjel za sociologiju, Sveučilišta u Zadru.

Program i knjigu sažetaka konferencije možete vidjeti ovdje.

Pročitaj više
Challenges for urban regeneration?
Susret sa studentima/cama prve godine preddiplomskog studija

Susret sa studentima/cama prve godine preddiplomskog studija

Primanje studenata i studentica prve godine preddiplomskog studija Sociologije održat će se u ponedjeljak, 1. listopada 2018. godine u predavaonici 121 (predavaonica se nalazi odmah do Svečane dvorane na lijevu stranu):

a) u 10:45 sati susret sa studentima/cama sociologije kao prvog (a1) predmeta 

b) u 11:45 sati susret sa studentima/cama sociologije kao drugog (a2) predmeta 

Nastava za studente preddiplomskih studija počinje u utorak, 2. listopada 2018. godine.

Karta Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr/o-nama/gdje-smo

Veselimo se vašem dolasku!
Pročitaj više
Susret sa studentima/cama prve godine preddiplomskog studija
Compliance, corruption and co-management

Compliance, corruption and co-management

Istraživački tim u kojem je sudjelovao Dražen Cepić​, poslijedoktorand s Odjela za sociologiju, objavio je članak “Compliance, corruption and co-management: how corruption fuels illegalities and undermines the legitimacy of fisheries co-management?” u novom broju časopisa International Journal of the Commons. Časopis odjeka učinka 1.447 indeksiran je u Web of Science, Scopus i drugim bazama podataka te se nalazi u prvom kvartilu časopisa iz područja društvenih i političkih znanosti.  Pristup časopisu je slobodan i besplatan (open access).

https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.827/
Pročitaj više
Compliance, corruption and co-management
Creative Locations: Art, Culture and the City

Creative Locations: Art, Culture and the City

Doc. dr. sc. Željka Zdravković održala je konferencijsko priopćenje na zajedničkoj konferenciji istraživačkih mreža za umjetnost (RN 02) i kulturu (RN 07) Europske sociološke asocijacije (10th midterm Conference of the European Research Networks Sociology of the Arts & Sociology of Culture). Izlaganje s naslovom “Gender Relations And Cultural Consumption In Post-Transitional Croatia“ (Rodni odnosi i kulturna potrošnja u post-tranzicijskoj Hrvatskoj), pripremljeno je u suautorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i mr. sc. Mirkom Petrićem (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), u okviru znanstvenog projekta GENMOD („Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, HRZZ-IP-2016-06-6010).

Program i knjigu sažetaka konferencije možete vidjeti ovdje.
Pročitaj više
Creative Locations: Art, Culture and the City
Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition

Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition

Mr. sc. Mirko Petrić održao je dva izlaganja na konferenciji istraživačke mreže Europske sociološke asocijacije za društvenu teoriju (Midterm Conference of the Research Network 29 “Social Theory“ of the European Sociological Association), s naslovom "Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition" (Refiguracije društva: sociološki pogledi na modernost u tranziciji).

Dana 5. rujna 2018. održao je izlaganje s naslovom "In defense of public sociology: A view from the internal EU periphery" (U obranu javne sociologije: pogled s unutarnje periferije EU), a 6. rujna izlaganje s naslovom "Disentangling a complicated modernity: The case of post-transitional Croatia" (Razmršavanje komplicirane modernosti: slučaj post-tranzicijske Hrvatske).

Potonje izlaganje pripremljeno je u suautorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i dr. sc. Ivanom Puzekom (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), u okviru znanstvenog projekta GENMOD („Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, HRZZ-IP-2016-06-6010).

Program konferencije možete vidjeti ovdje.

 
Pročitaj više
Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition
Reinventing sociology in uncertain times: Sociological research and writing in the 21st century

Reinventing sociology in uncertain times: Sociological research and writing in the 21st century

Marija Šarić, asistentica s Odjela za sociologiju, sudjelovala je na ljetnoj školi „Reinventing sociology in uncertain times: Sociological research and writing in the 21st century“ koju je organizirala Europska sociološka asocijacija u Parizu u razdoblju od 27.-29. lipnja 2018. Na ljetnoj školi sudjelovalo je 25 odabranih doktoranada iz Europe, a sesije i predavanja su studentima/icama približili proces pripreme, izdavanja i recenziranja znanstvenih članaka u polju sociologije.
Pročitaj više
Reinventing sociology in uncertain times: Sociological research and writing in the 21st century
Graz International Summer School Seggau 2018

Graz International Summer School Seggau 2018

U okviru programa ljetne škole Graz International Summer School Seggau - GUSSEG 2018, održane između 1. i 14. srpnja 2018. u dvorcu Seggau, mr. sc. Mirko Petrić vodio je seminarski modul "Media and Crisis of Democracy" ("Mediji i kriza demokracije" - 29 sati nastave, 6 ECTS) na temu "The Media and Modernity: The Populist Moment"("Mediji i modernost: populistički trenutak").


Izvedbeni plan modula možete naći ovdje.


U okviru rada škole, mr. sc. Mirko Petrić održao je 6. srpnja 2018. i plenarno predavanje s naslovom "Technology Meets Ideology: The Media Dimension of Populism" ("Tehnologija susreće ideologiju: medijska dimenzija populizma").


Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je također kao panelist u okruglom stolu na temu "Education in Troubled Times" ("Obrazovanje u nemirnim vremenima"), održanom u okviru škole 4. srpnja 2018.


Sudjelovanje mr. sc. Mirka Petrića na ljetnoj školi GUSEGG 2018 omogućeno je stipendijom za gostujuće nastavnike Službe za akademsku razmjenu Republike Austrije (OeAD), kroz program CEEPUS, mreža CII-AT-503-07--1718 - Inter-American Studies.


U radu ljetne škole sudjelovala je i studentica Odjela za sociologiju Elizaveta Čordašev, koja je pohađala seminarski modul "Economics and Inequality" („Ekonomska znanost i nejednakosti“). Njezini sudjelovanje na ljetnoj školi također je bilo podržano studentskom stipendijom CEEPUS-a.


Više obavijesti o školi GUSEGG 2018 možete naći na poveznicama:


https://international.uni-graz.at/en/stud/int-focus/summerschools/gusegg-summerschool/


https://www.youtube.com/watch?v=bQ-BEmB6E8M


https://www.youtube.com/watch?v=xRFAUe59bewFotografije: Andreas Schuch
Pročitaj više
Graz International Summer School Seggau 2018
Osuda ograničavanja akademskih sloboda i autonomije znanstvenog djelovanja sociologa i sociologinja u Hrvatskoj

Osuda ograničavanja akademskih sloboda i autonomije znanstvenog djelovanja sociologa i sociologinja u Hrvatskoj

Pridružujemo se članicama i članovima akademske zajednice u Hrvatskoj koji su odbacili i osudili zahtjev o pokretanju postupka pred Etičkim povjerenstvom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu protiv zaposlenica/ka tog fakulteta dr. sc. Antonije Petričušić, Mateje Čehulić i dr. sc. Daria Čepe, zbog tvrdnji iznesenih u članku "Gaining Political Power by Utilizing Opportunity Structures: An Analysis of the Conservative Religious-Political Movement in Croatia“, objavljenom u časopisu Politička misao, br. 54 (4), 2017.

Smatramo da u hrvatskom javnom prostoru općenito, kao i u znanstvenim i akademskim raspravama, mora postojati prostor za analitičke i kritičke uvide i spoznaje o svim društvenim fenomenima.

Akademska sloboda u definiranju tema, istraživanju i objavljivanju znanstvenih nalaza temelj je znanstvenog rada u demokratskim društvima.

Rasprava o kvaliteti i utemeljenosti zaključaka pojedinih autora/ica iznesenih u znanstvenim člancima treba se odvijati ponajprije akademskim kanalima znanstvene komunikacije, a ako izađe izvan njih ne bi smjela biti obilježena neprimjerenim pritiscima i zahtjevima za etičkim i disciplinskim postupanjima prema autorima/cama navodno spornih članaka.


Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru

doc. dr. sc. Valerija Barada, pročelnica
prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, zamjenica pročelnice

prof. dr. sc. Saša Božić
dr. sc. Dražen Cepić
mr. sc. Ratko Čorić
izv. prof. dr. sc. Karin Doolan
prof. dr. sc. Biljana Kašić
prof. dr. sc. Vjeran Katunarić
doc. dr. sc. Krešimir Krolo
doc. dr. sc. Sven Marcelić
mr. sc. Mirko Petrić
dr. sc. Ivan Puzek
mr. sc. Nensi Segarić
Marija Šarić, mag. soc.
doc. dr. sc. Željka Tonković
doc. dr. sc. Željka Zdravković
Pročitaj više
Osuda ograničavanja akademskih sloboda i autonomije znanstvenog djelovanja sociologa i sociologinja u Hrvatskoj
First89101113151617Last

Theme picker