Odjel za sociologiju

Obzor 2020. projekt INVENT

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je na sastanku Upravnog odbora projekta „Europski popis društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu (INVENT)“, financiranoga iz sredstava okvirnog programa za znanost EU Obzor 2020.

Sastanak, na kojem su koordinirane projektne aktivnosti prve godine projekta održan je 20. i 21. veljače 2020. na Sveučilištu Erasmus u Rotterdamu.

Theme picker