Odjel za sociologiju

Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition

Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition

Mr. sc. Mirko Petrić održao je dva izlaganja na konferenciji istraživačke mreže Europske sociološke asocijacije za društvenu teoriju (Midterm Conference of the Research Network 29 “Social Theory“ of the European Sociological Association), s naslovom "Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition" (Refiguracije društva: sociološki pogledi na modernost u tranziciji).

Dana 5. rujna 2018. održao je izlaganje s naslovom "In defense of public sociology: A view from the internal EU periphery" (U obranu javne sociologije: pogled s unutarnje periferije EU), a 6. rujna izlaganje s naslovom "Disentangling a complicated modernity: The case of post-transitional Croatia" (Razmršavanje komplicirane modernosti: slučaj post-tranzicijske Hrvatske).

Potonje izlaganje pripremljeno je u suautorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i dr. sc. Ivanom Puzekom (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), u okviru znanstvenog projekta GENMOD („Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, HRZZ-IP-2016-06-6010).

Program konferencije možete vidjeti ovdje.

 

Theme picker