Odjel za sociologiju

Radionica o kulturnoj sociologiji u Grazu

Radionica o kulturnoj sociologiji u Grazu

Mr. sc. Mirko Petrić i izv. prof. dr. sc. Jadranka Čačić -Kumpes sudjelovali su na sastanku konzorcija suradnih sveučilišta Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije, održanom 13. i 14. srpnja 2015. na Institutu za sociologiju Sveučilišta u Grazu. Na sastanku su razmatrane administrativne teme povezane s organizacijom studija Kulturne sociologije, te održana radionica na temu pripreme zajedničkog istraživačkog projekta konzorcija (Graz, Zadar, Trento, Brno), s radnim naslovom Cultural Sociology for the Changing World (Kulturna sociologija za svijet koji se mijenja). Uz akademske predstavnike suradnih ustanova, na sastanku su sudjelovali i predstavnici Ureda za znanstveni management i usluge te Ureda za međunarodne odnose Sveučilišta u Grazu. Predstavljajući mogućnosti za sudjelovanje Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru u prijavi zajedničkog međunarodnog projekta, izv. prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes održala je izlaganje s naslovom Exploring European Interculturality: Transductional Approach to Cultural Diversity (Istraživanje europske interkulturalnosti: trandukcijski pristup kulturnoj različitosti). Dnevni red sastanka i radionice možete naći ovdje.


Theme picker