Odjel za sociologiju

Revolucionarni feminizam u teorijskom obzoru - predavanje

Revolucionarni feminizam  u teorijskom obzoru - predavanje

Prof. dr.sc. Biljana Kašić  održala je predavanje pod naslovom „Revolucionarni feminizam u teorijskom obzoru“ u okviru Femininum radionice  na Kampusu Sveučilišta u Rijeci 27.ožujka 2014. godine.

Theme picker