Odjel za sociologiju

Javna sociologija - Zašto žene rade više, a zarađuju manje?

Javna sociologija - Zašto žene rade više, a zarađuju manje?

U srijedu, 26. 3., održano je peto predavanje unutar ciklusa Javna sociologija. Predavanje na temu 'Zašto žene rade više, a zarađuju manje?' održala je dr. sc. Valerija Barada.

Content