Odjel za sociologiju

Citizenship as a space of law

Citizenship as a space of law

Pitanje građanstva u novim državama Jugoistočne Europe čini temeljni okvir predavanja koje će održati prof.dr.sc. Jo Shaw 14.03.2014. u 16h u Dvorani za poslijediplomske studije, zgrada Rektorata Sveučilišta u Zadru.

Prof.dr.sc. Shaw će govoriti o odnosu između suprotstavljenih shvaćanja građanstva u kontekstu vladavine prava te teritorijalnih i identitetskih osnova građanstva. Njen pristup je nadogradnja pravničkim pristupima građanstvu u bivšoj Jugoslaviji time što razvija socio-pravni i kontekstualni pristup prema kojem su režimi građanstva u tim zemljama shvaćeni kao kompleksne ekologije.

Theme picker