Odjel za sociologiju

"Feminističko obrazovanje i njegova praksa u vrijeme prekarnosti“

Na poziv organizatora prof.dr.sc. Biljana Kašić sudjelovala je u radu  panela „Feminističko obrazovanje i njegova praksa u vrijeme prekarnosti“ s izlaganjem „Feminist hope? Against the ‘capitalist good life fantasy’”. Panel se održavao 12. svibnja 2013. godine  u okviru  šestog Subversive Festivala.

Theme picker