Odjel za sociologiju

Feminizmi i društvene promjene u suvremenim umjetničkim praksama

Dr. sc. Valerija Barada, viša asistentica na Odjelu za sociologiju, održala je gostujuće predavanje o feminističkim pokretima i teorijskim pravcima te feminističkoj sociologiji u sklopu kolegija "Feminizmi i društvene promjene u suvremenim umjetničkim praksama", koji provodi Natasha Kadin pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Predavanje je održano u petak, 12. listopada 2012. godine u Splitu. 

Theme picker

App