Odjel za sociologiju

Sociologija i gerontologija

Prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović održala je 28. rujna 2012. predavanje na temu odnosa sociologije i gerontologije u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Predavanje, organizirano u okviru redovitog programa „Gerontološke tribine“ i bodovano prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore, priređeno je povodu Međunarodnog dana starijih osoba.

Theme picker