Odjel za sociologiju

Predavanje o kvalitativnoj metodologiji

Dr. sc. Valerija Barada je u petak, 11. 5. 2012. u Zagrebu održala izlaganje na temu "Upotreba intervjua u istraživanju orodnjene profesionalne biografije", u sklopu Sekcije za kvalitativne metode istraživanja Hrvatskog sociološkog društva.

Theme picker