Department of Health Studies
Information

Prijem studenata i početak akademske godine

Nastava za studente preddiplomskog studija Sestrinstvo počinje u utorak, 4. listopada 2022. godine. Nastava za studente druge godine diplomskog studija Sestrinstvo počinje u četvrtak, 6. listopada 2022. godine. Nastava za studente prve godine diplomskog studija Sestrinstvo počinje u četvrtak, 20. listopada 2022. godine u skladu sa rasporedom .

Susret sa studentima prve godine preddiplomskog studija održat će se u ponedjeljak, 3. listopada 2022. prema sljedećem rasporedu:

- susret rektorice Sveučilišta u Zadru i studenata prve godine preddiplomskog studija u 9:00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 2. kat);

- susret Pročelnice Odjela i studenata prve godine preddiplomskog studija održat će u 10.45 sati na Odjelu za zdravstvene studije, Splitska 1, predavaonica 1 (Višnjik).