Odjel za zdravstvene studije

OBAVIJEST- Sistematski pregled

OBAVIJEST ZA SISTEMATSKE PREGELEDE STUDENATA PRVE GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA AK. GOD. 2013/2014

( REDOVNOG ) ZA STUDIJSKE GRUPE

                                  

SISTEMATSKI PREGLEDI ĆE SE ODRŽAVATI U AMBULANTI ŠKOLSKE MEDICINE U OSNOVNOJ ŠKOLI ŠIME BUDINIĆA NA VOŠTARNICI ( ulica Put Šimunova 4, tel: 305 – 436 ili SRIJEDOM UJUTRO OD 08,00-12,00 NA 386-820 ),A AMBULANTA SE NALAZI NA DONJOJ BOČNOJ  STRANI ŠKOLSKE ZGRADE KAD SE IDE SA MOSTA NA BRANIMIRU I OD MALE POŠTE PREMA KAUFLANDU .

STUDENTI SU SA SOBOM DUŽNI PONIJETI OBAVEZNO:

-         KEMIJSKU OLOVKU

-         INDEKS

-         ZDRAVSTVENU ISKAZNICU

PREGLEDI ĆE SE OBAVLJATI PREMA NIŽE NAVEDENOM RASPOREDU.

                                 dr. MARIJA IVANKO,spec.školske medicine

                                  ANASTAZIJA NARANČIĆ, bacc.ms.

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva ( jednopredmetni )

 

UTORAK, 13.05.2014.

-          u 14,00 h – od Bačić Antonia do Didović Marta

-          u 15,00 h – od Eškinja Lucija do Kranjčec Barbara

-          u 17,00 h – od od Macan Ivana do Rogošić Matea

 

ČETVRTAK, 15.05.2014.

-          u 14,00 h – od Sabljak Kristina do Župan Josipa

 

Theme picker