Pomorski odjel

Text/HTML

Studenti koji su uspješno obranili završni rad / položili završni ispit

Nakon uspješne obrane svojih završnih radova / polaganja završnog ispita, studenti su stekli zvanje:

Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka nautike i tehnologije pomorskog prometa (univ. bacc. ing. naut.)

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer nautike i tehnologije pomorskog prometa(univ. bacc. ing. naut.)

Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa (univ. bacc. ing. nav. mech.)

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa (univ. bacc. ing. nav. mech.)

Čestitamo našim studentima te im želimo puno uspjeha u njihovom budućem životu i radu!

Obranjeni završni radovi

Nautika  i tehnologija pomorskog prometa

Ime i prezime studenta
Naslov završnog rada
Mentor
Datum obrane
Ana Gundić
Prijevoz sirove nafte morem
prof.dr.sc. Duško Vranić
11.07.2008.
Luka Grbić
Prijevoz LNG-a morem
prof.dr.sc. Duško Vranić 11.07.2008.
Goran Šare
Prijevoz žita morem
prof.dr.sc. Duško Vranić 11.07.2008.
Dalibor Matulj
Priprema broda za prijevoz sirove nafte
prof.dr.sc. Duško Vranić 24.09.2008.
Marko Stipanović
ARPA
dr.sc. Maksim Klarin
24.09.2008.
Ante Ivković
AIS i VDR
dr.sc. Maksim Klarin 02.10.2008.
Janes Deković
Brodovi za prijevoz rashlađenog tereta
prof.dr.sc. Stipe Belak
24.10.2008.
Joško Brunac
Teretnica
dr.sc. Zlatko Ćesić
31.10.2008.
Marko Jurlina
Odgovornost brodara za izuzete slučajeve
dr.sc. Zlatko Ćesić 31.10.2008.
Mile Barić
Posebne metode za određivanje pozicije astronomskim opažanjima
dr.sc. Maksim Klarin 04.11.2008.
Mate Franin
Sustavi elektronskih karata
dr.sc. Maksim Klarin 13.11.2008.
Dino Mrkobrad
Loksodromska plovidba
prof.dr.sc. Serđo Kos
13.11.2008.
Jure Selin
Global navigational satellite system
dr.sc. Maksim Klarin 14.01.2009.
Lovre Smoljan
Radar u navigacij
dr.sc. Maksim Klarin 03.02.2009.
Katarina Raič
Galileo
dr.sc. Maksim Klarin 17.02.2009.
Božidar Župan
Gospodarski pojas
dr.sc. Zlatko Ćesić 17.02.2009.
Marijan Kotrulja
Prijevoz kontejnera morem
prof.dr.sc. Duško Vranić 03.06.2009.
Josip Motušić
Konstrukcijske karakteristike LNG brodova
prof.dr.sc. Pavao Komadina
12.06.2009.
Boris Ribičić
Prijevoz kontejnera brodom
prof.dr.sc. Duško Vranić 01.07.2009.
Stipe Kolić
Struktura posade broda s osvrtom na Contingency planove
doc.dr.sc. Toni Bielić
15.07.2009.
Luka Špadina
Galileo
dr.sc. Maksim Klarin 21.07.2009.
Katarina Kušter
Organizacija brodara kao aspekt sigurnosti broda
doc.dr.sc. Toni Bielić 22.09.2009.
Dubravko Tadić
Nebeska tijela Sunčevog sustava u astronomskoj navigaciji
dr.sc. Maksim Klarin 30.09.2009.
Nikola Dragoje
Nebeska tijela izvan Sunčevog sustava u astronomskoj navigaciji dr.sc. Maksim Klarin 30.09.2009.
Antonija Atelj
Pomorsko dobro i utvrđivanje njegovih granica
mr.sc. Maja Markovčić Kostelac
07.10.2009.
Valentino Babić
Opasnost od pretjeranog pouzdavanja u sustav ARPA
dr.sc. Maksim Klarin 09.10.2009.
Vedran Lovrin
Prijevoz cementa morem
prof.dr.sc. Duško Vranić 14.10.2009.
Andro Magić
Morski i podmorski prostori Republike Hrvatske
mr.sc. Maja Markovčić Kostelac 21.10.2009.
Ivan Glavan
Pomorske havarije
mr.sc. Maja Markovčić Kostelac 26.10.2009.
Luka Feštini
Komparacija analognih i digitalnih signala u pomorskim komunikacijama
mr.sc. Marijan Gržan
09.11.2009.
Gordan Fraćin
Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora
prof.dr.sc. Damir Zec
05.01.2010.
Tomislav Vlatković
AIS (Automatski identifikacijski sustav)
dr.sc. Maksim Klarin 01.02.2010.
Šime Perinović
Rukovanje hlađenim teretima u pomorskom prometu
prof.dr.sc. Duško Vranić 17.03.2010.
Luka Gambiraža
Razvoj astronomskih navigacijskih tablica
dr.sc. Maksim Klarin 31.03.2010.
Slaven Ćoso
NAVTEX
mr.sc. Marijan Gržan 07.04.2010.
Emanuel Gojani
EPIRB - uređaj
mr.sc. Marijan Gržan 07.04.2010.
Krešimir Lučić
Globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS)
dr.sc. Maksim Klarin 05.05.2010.
Lovro Pekić
Priprema LNG tankera za teretne operacije
doc.dr.sc. Dražen Jašić
13.05.2010.
Mario Matijas Šestan
Razvoj DGPS - a na Jadranu
dr.sc. Maksim Klarin 26.05.2010.
Darija Vukman
Priprema teretnih tankova kod LNG brodova za ukrcaj tereta
doc.dr.sc. Dražen Jašić 06.07.2010.
Rudolf Gumzej
The differences in nautical and technical features between a ferry and a catamaran
Vesna Šimičević, prof.
22.07.2010.
Ante Smolić
ARPA (Automatic Radar Plotting Aid)
dr.sc. Maksim Klarin 22.07.2010.
Nino Šarin
Održavanje motocikla Honda CBR600RR prema normi HRN EN 13306
mr.sc. Petar Čovo
22.07.2010.
Marko Štokov
Primjena astronomskih mjerenja kroz povijest
dr.sc. Maksim Klarin 22.07.2010.
Miro Vulić
Uporaba radara u navigaciji
dr.sc. Maksim Klarin 22.07.2010.
Zoran Malbašić
Pomorski agent
Marija Pijaca, dipl.iur.
09.09.2010.
Andro Ricov
Svjetski geodetski sustav i elektroničke karte
dr.sc. Maksim Klarin 28.09.2010.
Svjetlana Varjačić
Globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS)
dr.sc. Maksim Klarin 28.09.2010.
Marko Novaselić
Primjena giroskopa u navigaciji
dr.sc. Maksim Klarin 05.10.2010.
Jurica Surać
Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem
Marija Pijaca, dipl.iur. 27.10.2010.
Piero Surić
Ugovori o prijevozu stvari morem Marija Pijaca, dipl.iur. 27.10.2010.
Dalibor Tomić
Tablice za skraćeno računanje astronomskih stajnica
dr.sc. Maksim Klarin 27.10.2010.
Vinko Radović
Elektronske navigacijske karte
dr.sc. Maksim Klarin 27.10.2010.
Mate Topić
Integrirani navigacijski sustavi
dr.sc. Maksim Klarin 03.11.2010.
Toni Perinić
Onečišćenje mora s brodova u međunarodnom pravu
Marija Pijaca, dipl.iur. 19.11.2010.
Šime Vidov
Integrirani navigacijski most
dr.sc. Maksim Klarin
21.12.2010.
Dino Ranj
Integrirani navigacijski most
dr.sc. Maksim Klarin 01.03.2011.
Josip Vlastelić
E - navigacija
mr.sc. Marijan Gržan 02.03.2011.
Luka Komadina
ARPA - radar
mr.sc. Marijan Gržan 02.03.2011.
Danijel Uhoda
AIS - Integralni identifikacijski sustav
mr.sc. Marijan Gržan 02.03.2011.
Roko Lenkić
Diferencijalni GPS
dr.sc. Maksim Klarin
10.03.2011.
Igor Mišić
Institut spašavanja i institut traganja i spašavanja na moru
Marija Pijaca, dipl.iur. 10.03.2011.
Josip Miletić
GMDSS - sustav
mr.sc. Marijan Gržan 23.03.2011.
Ivan Maroja Sustav elektronskih karata
dr.sc. Maksim Klarin 23.03.2011.
Ante Zubčić
Ugovori o zakupu broda
Marija Pijaca, dipl.iur. 23.03.2011.
Marin Matešić
Onečišćenje mora s brodova - Međunarodno pravna regulacija
Marija Pijaca, dipl.iur. 07.04.2011.
Alen Bilkić
Kontrola plovidbe astronomskim metodama
dr.sc. Maksim Klarin 12.04.2011.
Ivan Buovac
Ugovori o zakupu broda Marija Pijaca, dipl.iur. 14.04.2011.
Mario Ivuša
Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem
Marija Pijaca, dipl.iur. 03.06.2011.
Tomislav Grbić
Elektronske karte
mr.sc. Marijan Gržan
04.07.2011.
Karlo Perković
Pomorsko dobro
Marija Pijaca, dipl.iur. 13.07.2011.
Ivan Glavan
Galileo
dr.sc. Maksim Klarin
19.07.2011.
Frane Šimičev
Priprema LNG tankera za ulazak u brodogradilište
mr.sc. Petar Čovo
13.09.2011.
Roko Matešić
Pomorsko-geografski aspekti zadarske luke
prof.dr.sc. Josip Faričić
15.09.2011.
Marko Barešić
Sustavi elektronskih karata
dr.sc. Maksim Klarin
16.09.2011.
Krešimir Grbić
Integrirani navigacijski sustav
dr.sc. Maksim Klarin 26.09.2011.
Jurica Kresović
Globalni navigacijski satelitski sustav
mr.sc. Marijan Gržan 27.09.2011.
Mate Barešić
Ugovori o prijevozu stvari morem
Marija Pijaca, dipl.iur. 27.09.2011.
Luka Perković
AIS i VDR
mr.sc. Marijan Gržan 05.10.2011.
Antonio Zubčić
Elektronske vektorske karte
dr.sc. Maksim Klarin 19.10.2011.
Bepo Baričić
Institut traganja i spašavanja na moru
mr.sc. Marija Pijaca
19.10.2011.
Petar Kardum
ARPA radar, greške ARPA - radara
mr.sc. Marijan Gržan 19.10.2011.
Ivo Miočić
Zadarske astronomske tablice
dr.sc. Maksim Klarin 26.10.2011.
Antun Sušić
GPS - Globalni pozicijski sustav
mr.sc. Marijan Gržan 15.11.2011.
Igor Lovrić
Satelitski sustavi pozicioniranja i primjena u pomorstvu
mr.sc. Marijan Gržan
13.03.2012.
Alen Bogdanić
Ugovori o pomorskom osiguranju
mr.sc. Marija Pijaca
26.03.2012.
Roko Tanfara
Povijesni razvoj određivanja geografske pozicije broda i kursa plovidbe
prof.dr.sc. Josip Faričić
18.04.2012.
Ivan Kero
Pravo multimodalnog prometa
mr.sc. Marija Pijaca
17.05.2012.
Ivan Vukić
Komponente GNSS - a
dr.sc. Maksim Klarin
18.07.2012.
Ljubica Barać
Međunarodno pravo mora s osvrtom na morske tjesnace i kanale
mr.sc. Marija Pijaca
18.07.2012.
Josip Mijalić
Klauzule u ugovorima o time - charteru
mr.sc. Marija Pijaca
26.09.2012.
Kristijan Kovač
Povijesni razvoj astronomskih tablica
dr.sc. Maksim Klarin
26.09.2012.
Leonardo Beretin
Piratstvo - suvremena prijetnja sigurnosti plovidbe i događaj koji utječe na odgovornost prijevoznika
mr.sc. Marija Pijaca
26.09.2012.
Ivan Segarić
GMDSS operator s ograničenim ovlaštenjem
dr.sc. Marijan Gržan
11.10.2012.
Denis Blaslov
Ugovori o prijevozu tankerima - brodareva odgovornost za manjak i štetu na teretu
mr.sc. Marija Pijaca
15.10.2012.
Magda Mandić
Integrirani navigacijski sustav
dr.sc. Maksim Klarin
06.11.2012.
Anđela Smolić
Međunarodna konvencija o pomorskom traganju i spašavanju na moru
mr.sc. Marija Pijaca

21.11.2012.

Marino Prendža
Aktivni hiperbolični navigacijski sustavi
dr.sc. Maksim Klarin
30.11.2012.
Gregor Hamarić
BIMCO-v standardni obrazac ugovora na vrijeme - GENTIME
mr.sc. Marija Pijaca
30.11.2012.
Iva Pezerović
Geografska područja i mjere sprječavanja piratskih napada od 2008. do 2012. godine
dr.sc. Marijan Gržan
 05.12.2012.
Tomislav Zrilić
Elektronske vektorske karte
dr.sc. Maksim Klarin
 11.12.2012.
 Vice Višić
Direktne metode za određivanje pozicije astronomskim mjerenjima
dr.sc. Maksim Klarin
 23.01.2013.
 Nikola Milutin
Klasifikacija opasnog tereta
prof.dr.sc. Toni Bielić
 28.02.2013.
 Ante Grubiša
Usporedba analognog i digitalnog prijenosa informacija 
dr.sc. Marijan Gržan
 07.03.2013.

Ante Šušnjara

Tehnička obrada balastnih voda

doc.dr.sc. Bosiljka Mustać

 28.03.2013.
 Marin Maraš
NAVTEX dr.sc. Marijan Gržan
 18.04.2013.
Nino Mikulandra
BICMO-v standardni obrazac ugovora o zakupu broda BARECON 2001.
mr.sc. Marija Pijaca
 28.05.2013.
 Bruno Lipotica
Inercijalni navigacijski sustavi
dr.sc. Maksim Klarin
 11.06.2013.
 Ivan Grzunov
Inercijalni navigacijski sustavi
dr.sc. Maksim Klarin
 27.06.2013.
 Riko Kolega
Pouzdanost ARPA sustava
dr.sc. Maksim Klarin
 27.06.2013.
 Matija Škibola
Pouzdanost ARPA sustava
dr.sc. Maksim Klarin
 11.07.2013.
 Marko Ćakić
Uporaba žiroskopa u navigaciji
dr.sc. Maksim Klarin
 11.07.2013.
 Duje Kraljev
Inertiranje i pranje tankova na tankerima
prof.dr.sc. Toni Bielić
 16.07.2013.
 Hrvoje Batur
Gospodarski pojas, posebno o ZERP-u RH
mr.sc. Marija Pijaca
 16.07.2013.
Stipe Jurlina
Osiguranje od odgovornosti putem P&I klubova
mr.sc. Marija Pijaca
 16.07.2013.
Antonio Krizman
Osiguranje brodova
mr.sc. Marija Pijaca
 17.07.2013.
Lovre Nikitović
Deepwater horizon katastrofa
doc. dr. sc. Bosiljka Mustać
 05.09.2013.
Luka Sjauš
Razvoj i budući trendovi razvoja kontejnerske flote izv. prof. dr. sc. Toni Bielić
 05.09.2013.
Stipe Vulić
Veliki pacifički vrtlog
doc. dr. sc. Bosiljka Mustać
 13.09.2013.
Antonio Mužanović Obrada balastnih voda elektro-ionizacijom 
doc. dr. sc. Bosiljka Mustać  26.09.2013.
Stipe Španja
Tankeri s dvostrukom oplatom i njihova učinkovitost u sprječavanju izljeva nafte u usporedbi s alternativnim dizajnima
doc. dr. sc. Claudia Kruschel
 26.09.2013.
 Boris Mustać
Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja mora s brodova, MARPOL 73/78
doc. dr. sc. Bosiljka Mustać  27.09.2013.
 Mate Baljak
Onečišćenje mora uzrokovano brodskim prometom i utjecaj socio-ekonomskih razlika među zemljama na sigurnost plovidbe i učinkovitost reagiranja
doc. dr. sc. Claudia Kruschel
 30.09.2013.
Luka Kurilić
Tretman balastnih voda - najbolje dozvoljene metode tretmana (ekoloških i isplativih) i alternativni dizajn broda bez balasta
doc. sd. sc. Claudia Kruschel
 30.09.2013.
Mate Ivić
Prijevoz ukapljenih plinova morem
izv. prof. dr. sc. Toni Bielić
 30.09.2013.
 Boris Pudelko
Diferencijalni GPS
dr. sc. Maksim Klarin
 01.10.2013.
 Dino Kurić
Uporaba radara u navigaciji
dr.sc. Maksim Klarin
 01.10.2013.
 Matej Ćurk
Povijesni razvoj astronomskih tablica
dr. sc. Maksim Klarin
 09.10.2013.
Domagoj Nekić
Kompenzacija magnetskog kompasa
dr. sc. Maksim Klarin
 09.10.2013.
Frane Dunat
Integrirani navigacijski most
dr. sc. Maksim Klarin
 09.10.2013.
Silvijan Cvar
Hiperbolični navigacijski sustavi
dr. sc. Maksim Klarin
 09.10.2013.
Lovre Kolega
Satelitski navigacijski susta- Galileo
dr. sc. Maksim Klarin
 10.10.2013.
Toni Mika
Primjena BC pravilnika na rasuti teret
izv.prof. dr. sc. Toni Bielić
 14.10.2013.
Bernardo Kotlar
Uloge priznatih organizacija u zaštiti brodova i luka od piratskih napada
doc.dr.sc. Dino Županović
 17.10.2013.
Marko Vulelija
Gospodarski pojas, posebno o Zaštićenom ekološkom ribolovnom pojasu  RH
 mr.sc. Marija Pijaca
 18.10.2013.
 Kristijan Paleka
Ekološke i ekonomske posljedice invazivnih vrsta na primjeru školjkaša Dreissena polymorpha
doc.dr.sc. Claudia Kruschel
 23.10.2013.
Marin Magaš
Prijevoz nafte morem
izv.prof.dr.sc. Toni Bielić
 23.10.2013.
Lovre Lovrić
Razvoj GPS-a na Istočnom Jadranu
dr.sc. Maskim Klarin
 23.10.2013.
Luka Bronić Sustav elektroničkih karata izv.prof.dr.sc. Toni Bielić  29.10.2013.
Martin Katalinić
Pisani oblik teretnice i problematika elektronske teretnice mr. sc. Marija Pijaca
 25.11.2013.
Tonči Špadić NAVTEX dr.sc. Marijan Gržan  20. 12.2013.
Marko Tkalčec Osvrt na relativnu usporedbu kruzera i tankera u zagađenju okoliša doc.dr.sc. Claudia Kruschel  20. 12.2013.
Marko Franić
Sigurnosna zaštita u pomorskom prometu dr.sc. Marijan Gržan

 21.02.2014.

Ivan Šarić
Obrada balastnih voda UV zračenjem doc. dr. sc. Bosiljka Mustać  26.02.2014.
Frane Zenić
AIS u funkciji identifikacije brodova dr.sc. Marijan Gržan  27.02.2014.
Marko Danilović
Važnost globalnih komunikacija u pomorstvu dr.sc. Marijan Gržan  27.02.2014.
Tomislav Zorić
Utjecaj zemljinog magnetskog polja na brodski kompas izv.prof.dr.sc.Leonardo Marušić  28.02.2014.
Šime Buterin
Ukrcaj i iskrcaj ukapljenih plinova kod LPG-a i LNG-a. izv.prof.dr.sc. Toni Bielić  28.02.2014.
Šime Matanović Organizacija rada i upravljanje na brodovima za prijevoz tekućih tereta
 
izv.prof.dr.sc. Toni Bielić
 20.03.2014.
Luka Peroš
Globalni navigacijski satelitski sistem (GNSS)
izv.prof.dr.sc. Toni Bielić  25.03.2014.
Andrija Ribić
Brodovi za kontejnerski prijevoz: Maersk Line Triple E doc.dr.sc. Dino Županović  26.03.2014.
Nina Kostović
Pravni aspekti balastnih voda
mr.sc. Marija Pijaca  27.03.2014.
Igor Ćupić
Sustavi elektronskih karata prof.dr.sc. Josip Kasum

 28.03.2014.

Mateja Mitrović
Radar u navigaciji prof.dr.sc. Josip Kasum
 28.03.2014.
Luka Borzić
Izlijevanje nafte sa Exxon Valdeza – ekološke i društveno – ekonomske dugoročne posljedice doc.dr.sc. Claudia Kruschel
24.04.2014.
Stipe Dušević
Postupci u slučaju izlijevanja i preventivne mjere protiv onečišćenja sa brodova za prijevoz kemikalija
doc.dr.sc. Claudia Kruschel  09.05.2014.
Martin Mitrović  Brodovi za prijevoz rasutog tereta doc.dr.sc. Dino Županović  16.06.2014.
Filip Mirković  Pomorske havarije - posebno o havariji broda "Petar Zoranić" i "Costa Concordia" mr.sc. Marija Pijaca  15.07.2014.
Šime Nekić  Uloga zapovjednika broda u prijevozu stvari morem mr.sc. Marija Pijaca
 15.07.2014.
Luka Stipić  Naknada štete u pomorskom transportnom osiguranju mr.sc. Marija Pijaca
 15.07.2014.
Nikolina Burazin  Brodovi za prijevoz kontejnera doc.dr.sc. Dino Županović  15.07.2014.
 Antonio-Džordž Galešić
Satelitski navigacijski sustav za pozicioniranje Galileo
prof.dr.sc. Josip Kasum
 12.09.2014

 Marin Gvozden  Teretni sustavi na tankerima za prijevoz LNG-A doc.dr.sc. Dino Županović  29.09.2014.
 Ivan Škara  Izmjena balastnih voda na otvorenom moru doc.dr.sc. Claudia Kruschel  29.09.2014.
 Jure Milković  Priprema i operacija ukrcaja tereta na brodovima za prijevoz LNG-a doc.dr.sc. Dino Županović  06.10.2014.
Mateo Mavar  Prijevozi s više prijevoznika mr.sc. Marija Pijaca  10.10.2014.
Jure Sviličić<